[Centres de recerca i transferència]

Polytechnic Institute of Research and Innovation in Sustainability (INSPIRES)

The Polytechnic Institute of Research and Innovation in Sustainability – INSPIRES is a research center of the Universitat de Lleida.

It is a multidisciplinary research centre that pays special attention to research on better energy management, efficiency, usability, security, high performance computing, and solving optimization problems, among other issues related to the field of sustainability and technology.

  [Iniciatives estratègiques]

  Agritech BIG DATA

Les tècniques BIG DATA al servei de la producció agroalimentària: reptes i oportunitats

Agritech BIG DATA és una iniciativa de la UdL en col·laboració amb EURECAT amb l'objectiu de posar en valor la importància de l'anàlisi de dades massives en la presa de decisions en l'àmbit de la producció agroalimentària.

  UdL GFBI Hub

Global Forest Biodiversity Initiative (GFBI) és un consorci internacional amb participació d’universitats de tot el món. L’objectiu principal del consorci és recopilar dades a nivell mundial sobre biodiversitat i producció de boscos de cara a poder fer estudis globals. La UdL és un membre actiu del consorci, aquesta posarà en marxa un Hub (node) del consorci per constituir-se com a coordinador de la base de dades i dels diferents serveis d’analítica avançada de dades. 

  [Oferta tecnològica]

GREA Innovació concurrent

GREA Innovació Concurrent es va fundar l'any 1999 com la unió d'un grup de professors implicats en els estudis d'Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica de la Universitat de Lleida. Des dels seus inicis ja va néixer com un grup multidisciplinari, i actualment les seves línies de treball es centren en les àrees d'enginyeria energètica i la construcció sostenible.

Un dels principals objectius del GREA és contribuir a l'augment de la competitivitat de les empreses, per mitjà de la col•laboració en el desenvolupament de nous productes i amb serveis d'assessorament tecnològic. Un altre objectiu del grup és donar resposta a les necessitats de formació especialitzada i la realització de formació continuada orientada a empreses. El grup col•labora amb una gran diversitat d'empreses, des de PIME's locals fins a multinacionals, realitzant tasques de R+D+I o desenvolupament de nous productes, en col•laboracions puntuals o continuades. Es realitzen tasques de suport a la innovació tecnològica, transferència de tecnologia i col•laboració en convocatòries de programes de recerca finançada.

  [Altres entitats i iniciatives]

Barcelona Bioinformatics (BIB)

Bioinformatics Barcelona Association (BIB) is a non-profit independent association for the provision of education and training, the promotion of advanced research, the transfer of knowledge and technology, the competitiveness and innovation of the industrial sector, and the offering of greater visibility to the field of Bioinformatics.