Aquest servei científico-tècnic ofereix els serveis d’assessorament, desenvolupament i manteniment informàtic de projectes de salut electrònica (eHealth) detallats a continuació.

2.1 Assessorament tècnic informàtic

Assessorament en fases de disseny i planificació de projectes i estudis dins de l’àmbit de la salut que requereixen de desenvolupament de sistemes d’informació, recol·lecció i anàlisi de dades.

2.2 Desenvolupament de software eHealth

Disseny, desenvolupament i implementació de programari a mida específic per a projectes de recerca en salut electrònica. Implementació de solucions per a projectes multicèntrics, projectes de telemedicina, aplicacions web i aplicacions mòbil.

2.3 Anàlisi de dades

Disseny i implementació de solucions per tal de realitzar anàlisis de dades mèdiques mitjançant algorismes de Machine Learning i Intel·ligència Artificial, i tècniques de Big Data.

2.4 Allotjament i manteniment

Allotjament dels servidors informàtics per allotjar els projectes, les plataformes de software i els algorismes d’anàlisi de dades. Manteniment i actualització dels servidors i de les aplicacions, i gestió de còpies de seguretat.

El servei disposa de servidors al núvol per tal de garantir el servei de les diferents aplicacions i plataformes que es desenvolupen.

També disposa de servidors dedicats de còpies de seguretat.

 

El servei disposa de l'equipament i els entorns de programació necessaris per desenvolupar aplicacions pels diferents sistemes i plataformes més usats del mercat (Windows, Linux, MacOS, Android i iOS). 

 

DescripcióUnitatsUsuaris internsUsuaris externs
 PúblicsPrivats
Consultoria Hora 36,00 56,10 82,00
Desenvolupament Hora 30,50 51,00 81,60
Anàlisi de dades Hora 36,00 56,10 81,60
Allotjament bàsic (a) Mes 15,20 18,40 20,50
Allotjament avançat (b) Mes 22,30 24,50 25,50
Còpies de seguretat Mes 10,10 11,30 15,30
Allotjament a mida Consultar Consultar Consultar

(a) 1 vCore 2 GHz, 4 GB RAM, 40 GB SSD
(b) 2 vCores 2 GHz, 12 GB RAM, 50 GB disc

Les tarifes són sense IVA inclòs. El preu es veurà incrementat amb l'IVA aplicable d'acord amb la legislació vigent.

 

 

PDF: Tarifes 2021

Responsable del servei


 

 

Dr. Jordi Vilaplana

 

Correu electrònic: jordi.vilaplana@udl.cat

Telèfon de contacte: +34 973 70 27 30

Ubicació: 00 Igualada / 3.08 EPS

Jordi Vilaplana
 

 


 

Adreça

Campus de Cappont

Escola Politècnica Superior

Despatx 3.07

Carrer Jaume II, 69

CP 25001, Lleida