La Unitat Quirúrgica Docent de Torrelameu ofereixen els següents serveis dirigits als professionals del món de la veterinària i on és podrà referir qualsevol pacient:

Clínica i Cirurgia per animals de companyia i renda.

Ofereix la realització d’intervencions quirúrgiques mitjançant cirurgia convencional i cirurgia de mínima invasió.

Servei de diagnòstic per imatge.

Amb les següents modalitats: ressonància magnètica, tomografia computeritzada, ecografia i raigs X digital directa.

Servei de especialitats veterinàries.

En ell s’atenen consultes de medicina general i consultes de especialitats que requereixen un estudi més exhaustiu.

Servei de laboratori:

Serveis d'hemograma, sediment urinari,bioquímica i electròlits.

Unitat quirúrgica mòbil

 • Quiròfans i pre- quiròfans completament equipats per atendre qualsevol tipus d’animal de companyia.
 • Quiròfans i pre- quiròfans completament equipats per atendre animals de renda, incloent sala de sedació i cures pal·liatives.
 • Unitats d’hospitalització equipades per atendre i mantenir animals de companyia (gats, gossos i infecciosos) i renda.
 • Laboratoris clínics i analítics.
 • Equipament per al diagnòstic d’imatge:
  • Ressonància magnètica: Hitachi Airis Light 0.25 Teslas
  • Tomografia computeritzada: Hitachi Supria de 16 talls
  • Ecografia: Esaote MyLabSeven
  • Raigs X digital directa: Fujifilm amb l'obtenció de la imatge al moment

Responsable Científic-Tècnic
Joaquim Balcells
joaquim.balcells@udl.cat
Tel: 629175513

Coordinadora de la Unitat Quirúrgica Docent
Marta Bassols Wolf
marta.bassols@udl.cat
Tel: 629175513

Tècnic d'imatge
Mª Teresa Dueñas Henares
teresa.duenas@udl.cat

Tel: 629175513

Personal extern:

Equip veterinari especialista: neurologia, oftalmologia, traumatologia, animals exòtics.

Adreça

Unitat Quirúrgica Docent (UQD).

Crta. de Balaguer S/N.

25138 Torrelameu (Lleida)

Web: www.serveisveterinaris.udl.cat

Telèfon
+34 629 175 513