Sòls

 • preparació mostra
 • proves prèvies (clorurs, sulfats)
 • pH aigua
 • pH KCl
 • pH Ca Cl2
 • conductivitat elèctrica 1:5
 • matèria orgànica -dicromat-
 • matèria orgànica total
 • fraccionament matèria orgànica: húmics i fúlvics
 • carbonat càlcic equivalent
 • nitrogen total
 • fòsfor Olsen
 • potassi
 • nitrats -nitratest-
 • amoni -electrode-
 • amoni -destil.lació-
 • granulometria
 • humitat
 • pasta saturada, pH i CE
 • CIC i extracció cations sense carbonats
 • CIC i extracció cations amb carbonats
 • retenció aigua 1 potencial
 • digestió total
 • extracció amb clorur potàssic
 • extracció Fe i Al amb ditionit

Aigües:

 • pH
 • CE
 • N total
 • fòsfor
 • nitrats -nitratest-
 • amoni -electrode-
 • amoni -destil.lació-
 • DQO total-val. automàtica
 • carbonats i bicarbonats solubles
 • calci i magnesi solubles
 • alcalinitat
 • sòlids suspesos totals
 • retenció amoni – esponges

Material vegetal:

 • preparació mostra
 • N total
 • fòsfor
 • nitrats -nitratest-
 • matèria seca
 • calcinació i recollida cendres

Residus organics:

 • pH
 • CE
 • matèria orgànica -dicromat-
 • N total
 • fòsfor
 • amoni -electrode-
 • amoni -destil.lació-
 • sòlids totals -estufa-
 • sòlids volàtils
 • DQO total amb valoració
 • calcinació i recollida cendres
 • alcalinitat
 • CIC i extracció de cations
 • extracció amb clorur potàssic
 • sòlids suspesos totals

Mostres líquides:

 • anàlisi d'elements en solució per emissió atòmica i per absorció atòmica amb llums de càtode buit i amb flama aire acetilè.
 • agitador de vaivé, MBR
 • armari frigorific, Kelvinator
 • autoclau VAPOUR-LINE-LITTE II 23l
 • balança analítica, Metler / AB104
 • bany amb agitació, Selescta/Unitronic
 • bateria microkjeldahl, Selecta
 • bomba buit amb unitat scruber , Selecta / BR-1611
 • calcímetre de Bernard, Àfora
 • centrífuga, Beckman Coulter/ Allegra 25R
 • conductímetre, Crison GLP31
 • destil·lador amoni, FOSS 2200
 • digestor, Selecta / 20 macro
 • equip d'absorció atòmica Perkin Elmer AAnalyst 400
 • espectrofotòmetre UV-Vis, Unicamp / 9423
 • estufa d’aire forçat, Selecta / S-296-B
 • estufa d’aire forçat, Selecta / Theroven
 • extractor d’humitat, Soil Moisture
 • granatari, Sartorius / TE31025
 • molí de sòls, Artesania metàlica
 • molí de material vegetal, IKA / MF10
 • forn mufla, HERON / 12-PR
 • nitrachek, Challenge Agriculture / 404
 • pH-metre, Crison / 2002
 • placa calefactora, Selecta
 • termodesinfectadora, Miele / G7883
 • taula succió d’altes pressions, MBR
 • ultrasons, Selecta
 • valorador automatic, Mettler Toledo DL50
 • molí multidrive MT-150

Responsable Científic del Servei

Àngela D. Bosch Serra

Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl (MACS).

angela.bosch@macs.udl.cat

Tel: 973 702899

ETSEA despatx 3.3.04

Tècnic de Recerca

Montserrat Antúnez Pujol

Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl (MACS)

ETSEA

montserrat.antunez@udl.cat

Tel. 973-003740

Adreça

Campus ETSEA

Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl

Av. Alcalde Rovira Roure, 191

C.P.: 25198

Lleida