Amb una trajectòria de més de 15 anys, el SCT de Cartografia i SIG ha desenvolupat tasques de suport a la recerca bàsica i aplicada en col·laboració amb el Departament de Geografia i Sociologia i altres investigadors de la Universitat de Lleida. Igualment, el SCT de Cartografia i SIG ha dut a terme col·laboracions a partir de convenis amb entitats externes a la UdL, tant administracions com empreses.

El Servei té entre les seves tasques principals la dedicació a la recerca en el seu àmbit d’expertesa, destacant el tractament d'informació gràfica o numèrica, i s'ocupa de l'elaboració de mapes i anàlisis estadístiques.

S'orienta cap a l'automatització de la cartografia i l'ús dels SIG per a la investigació científica. Davant les il·limitades aplicacions d'aquestes tecnologies en camps tant diversos com les telecomunicacions, la distribució dels recursos naturals i energètics o l'arqueologia, el servei s'ha involucrat en projectes interdisciplinaris dirigits a la planificació del territori.

El servei elabora cartografia i mapes temàtics per encàrrec. A banda, el Servei compta amb una àmplia experiència en formació personalitzada sota petició. En aquest sentit, ha coordinat diverses edicions del Curs d'Expert Universitari en Sistemes d'Informació Geogràfica.

Web pròpia: http://www.geosoc.udl.cat/ca/serveiCT/serveis/

 

Assessor del Servei

 

 

Dr. Jesús Burgueño

Correu electrònic: burgue@geosoc.udl.cat

Telèfon: +34 973 70 31 98

Tècnica qualificada de recerca

 

 

Dra. Montserrat Guerrero LLadós

Correu electrònic: montse.guerrero@udl.cat

Telèfon: +34 973 70 31 19

Tècnic de suport a la recerca

 

 

Sr. Josep Ramón Mòdol Ratés

Correu electrònic: josepramon.modol@udl.cat

Telèfon: +34 973 70 20 65