S'ofereix un servei integral de necròpsies, biòpsies i citologies per a diferents espècies animals: animals de companyia i mascotes (gos, gat, animals exòtics…), animals de granja (remugants, porcins, aviari,…), equins, animals de laboratori, animals silvestres i salvatges.

Previ contacte, es poden realitzar valoracions histopatològiques d'assajos clínics o experimentals de laboratoris o centres de recerca.

 

NECRÒPSIES

Procediment diagnòstic que implica un examen sistemàtic, complet i ordenat d'un cadàver a fi d'investigar la causa de la mort o de malaltia.

Aplicacions: diagnòstic forense, reclamació de compra-venda d'animals, peritatge animals assegurats, estudis de recerca, control epidemiològic, assistència a la conservació d'espècies salvatges i/o protegides…

Full de remissió per a NECROPSIES - Català

Full de remissió per a NECROPSIES - Castellà

 

BIÒPSIES

Estudi microscòpic d'una mostra de teixit danyat o representatiu d'una lesió/malaltia, o d'un òrgan procedent d'un animal, a fi de reconèixer i diagnosticar la patologia o afecció que pateix. Procediment diagnòstic amb aplicació i valor pronòstic.

CITOLOGIES

Estudio microscòpic de cèl·lules individualitzades o grups de cèl·lules extretes d'un animal. Inclou extensions de fluids (LCR, efusions, orina, líquid sinovial…), citologia vaginal, frotis sanguinis, aspiració per agulla fina (tumors, medul·la òssia, linfonodes, vísceres), empremtes, raspats…

Full de remissió per a BIOPSIES / CITOLOGIES - Català

Full de remissió per a BIOPSIES / CITOLOGIES - Castellà

Sala de Necròpsies

Espais per a recepció i manipulació d'animals
Instrumental per a la realització de necròpsies
Instruments i material per a la presa de mostres i fixació de teixits
Taules de necròpsies per a petits animals/aus (x4), animals mitjans (x4) i animals grans (x1).
Serra d'ossos vertical
Instruments de pesatge fins a 2500kg
Càmeres de congelació i refrigeració per a preservació de cadàvers

Sala de tallat i preparació de mostres

Laboratori d'Histologia - Histopatologia

Processador de teixits carrusel Myr STP-120
Inclusor de parafina Myr EC500
Micròtom de rotació Thermo Scientific HM325
Bany de parafina JP Selecta termofin 3000459
Estufes Memmert
Tincions histològiques rutinàries (hematoxilina-eosina, Panóptico Diff-Quick)
Tincions histològiques especials (Gram, Ziehl-Neelsen, Warthin-Starry,…)
Frigorífic-congelador per a preservació de mostres
Arxiu de làmines i blocs histològics

Instal·lacions annexes

Vestuaris
Taquilles
Sala neta

Equips de microscopia òptica

Microscopi Motic BA410I + Moticam 10+
Microscopi educatiu de múltiple capçal Motic BA310I + Moticam 10+, amb sistema de projecció
Sala de microscopia amb 17 equips Motic BA210I
Programari de processament d'imatges histològiques Motic Image Plus 3.0

Tarifes 2019

 

Per a altres serveis i estudis, contactar amb sct.patovet@udl.cat

 

PROCEDIMENT DE REMISSIÓ DE CASOS

1.- Tots els casos han de ser remesos per un veterinari. L'informe de resultats serà lliurat al veterinari remitent.
2.- Per a cada cas, s'ha d'adjuntar full de remissió amb la informació bàsica (dades animal, breu història clínica si n'hi hagués...)
3.- La primera vegada que es remet un cas, s'ha d'adjuntar full amb la informació d'alta de client on figuraran les dades de contacte del veterinari remitent i dades de facturació.

Full de remissió per a BIOPSIES / CITOLOGIES - Català

Full de remissió per a BIOPSIES / CITOLOGIES - Castellà

Full de remissió per a NECRÒPSIES - Català

Full de remissió per a NECRÒPSIES - Castellà

 

Full d'alta client - Català

Full d'alta client - Castellà

 

Personal Científic del Servei

DIRECTOR CIENTÍFIC

Dr. Gustavo A. Ramírez

Patòleg Veterinari, DiplECVP (EBVS® European Specialist in Veterinary Anatomic Pathology)

Despatx SHV.1.10

gramirez@ca.udl.cat

Telf. +34 973 70 23 29

 

PERSONAL CIENTÍFIC I TÈCNIC

Dra. Jéssica Molín Molina

Patòleg Veterinari, DiplECVP (EBVS® European Specialist in Veterinary Anatomic Pathology)

Despatx SHV.1.03

jessica.molin@ca.udl.cat

Telf. +34 973 70 37 21

 

Joan Carles Melo

Tècnic de Sala de Necròpsies

juancarlos.melo@udl.cat

Despatx 1.1.15

Telf. +34 973 00 37 25

 

Teresa Giró Cases

Tècnic de Laboratori Histopatologia

mariateresa.giro@udl.cat

Despatx 1.1.15

Telf. +34 973 00 37 25

 
Adreça

Campus Agroalimentari, Forestal i Veterinari de la Universitat de Lleida (Campus ETSEA)

Edificio SHV (anexo al edif. 1), planta baja

Av. de l'Alcalde Rovira Roure 191

25198 Lleida

Telèfon
+34 973702329