Prestacions

 

El servei ofereix diferents prestacions:

Aplicacions UV-VIS

 • Identificació de compostos orgànics en dissolució
 • Determinació de la concentració de compostos orgànics en dissolució
 • Seguiment de la cinètica de processos químics i bioquímics

Aplicacions FT-IR

 • Anàlisi de productes orgànics de síntesi i productes farmacèutics i cosmètics
 • Caracterització de materials polimèrics
 • Seguiment de processos químics

Sectors a qui es dirigeix

 

Els principals sectors als quals es dirigeixen els serveis són:

 • Sectors agroalimentari, forestal, farmacèutic i cosmètic, sobretot, per a la detecció de components d'interès i seguiment de processos.
 • Realització de procediments habituals de recerca en àrees de biologia, química, farmàcia i biotecnologia, entre d'altres.
 • Sectors interessats en quantificació, identificació de components, seguiment de processos, paràmetres cinètics, etc.

 

El servei compta amb la dotació instrumental següent:

 

 • Espectrofotòmetre d'ultraviolat-visible UV2-UNICAM, de doble feix i detector de fotodiode, ample de banda de 2 nm i amplada espectral de 190-900 nm.
 • Espectrofotòmetre d'infraroig amb transformada de Fourier, Magna IR 560 Nicolet. Amplada espectral 4000-400 cm -1. Dos detectors, un de DTGS KBr i un de MCT. Beamsplitter de KBr.

Responsable del servei

Dra. Mercè Balcells 

balcells@quimica.udl.es 

Telèfons de contacte:

+34 973 70 28 41 

+34 973 23 82 64

Adreça

Campus ETSEA

Departament de Química

Av. Alcalde Rovira Roure, 191

CP 25198, Lleida