L'Estabulari de rosegadors ofereix diferents serveis als investigadors que ho sol·licitin.

  • Producció de diferents espècies i soques de rosegadors (ratolí i rata) destinats a la docència i investigació.
  • Aplicació i importació de models especials de proveïdors externs autoritzats i altres centres de recerca.
  • Instal·lacions per al manteniment de rosegadors i lagomorfs en el transcurs del procediment experimental.
  • Assessorament per al compliment de la legislació reguladora de l'ús d'animals per a docència i recerca: Instal·lacions, funcionament, registres, personal, comitès ètics, notificacions i confimacions de procediments.
  • Assessorament en el maneig, cura i manipulació de l'animal i dels procediments d'anestèsia.
  • Formació de personal investigador i experimentador.

Responsable Científic del Servei

 Dra. Carme Piñol

Correu electrònic: 

pinyol@medicina.udl.es 

+34 973 70 24 07

+34 973 70 22 11

+34 973 70 24 35

Tècnic especialista

 

Albert ArdèvolTècnic especialista

 

Leticia FabreTècnic especialista

 

Núria Moix 

 

Tècnic especialista

 

Jessica PairadaTècnic especialista

 

Marc ColladoAdreça

Campus Ciències de la Salut

Facultat de medicina

C/ Montserrat Roig, 2, CP 25008, Lleida