L'Estabulari de rosegadors ofereix diferents serveis als investigadors que ho sol·licitin.

  • Cria de diferents espècies i soques de rosegadors (ratolí i rata) destinats a la docència i investigació.
  • Assessorament en la importació de models especials de proveïdors externs autoritzats i altres centres de recerca.
  • Instal·lacions per al manteniment de rosegadors en el transcurs del procediment experimental.
  • Assessorament per al compliment de la legislació reguladora de l'ús d'animals per a docència i recerca: instal·lacions, funcionament, registres, personal, comitès ètics, tramitació de projectes i procediments amb animals d’experimentació
  • Assessorament en el maneig, cura i manipulació dels animals i dels procediments d'anestèsia.
  • Assessorament als investigadors sobre qüestions relacionades amb el benestar dels animals en relació amb la seva adquisició, allotjament, cura i utilització.
  • Assessorament als investigadors sobre l’aplicació del requisit de reemplaçament, reducció i refinament, i informació sobre els avenços tècnics i científics en l’aplicació d’aquest requisit.
  • Funciones consultives en relació amb l’estat de salut i tractament dels animals.
  • Formació de personal usuari d’animals amb funcions d’experimentador i disseny de projectes i procediments.

Responsable Científic del Servei

 Dra. Carme Piñol

Correu electrònic: 

pinyol@medicina.udl.es 

+34 973 70 24 07

+34 973 70 22 11

+34 973 70 24 35

Tècnic especialista

 

Albert ArdèvolTècnic especialista

 

Leticia FabreTècnic especialista

 

Núria Moix 

 

Tècnic especialista

 

Jessica PairadaTècnic especialista

 

Marc ColladoAdreça

Edifici Annex de la Unitat Docent

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Rovira Roure, 80

25198 Lleida

Tel. 973 003660 - 973 003661