Desenvolupament de nous materials

 

Es desenvolupen materials per:

 • Aïllament acústic
 • Aïllament energètic
 • Alta conductivitat
 • Emmagatzematge d’energia tèrmica
 • Construcció sostenible

A més a més, es sintetitzen nous materials amb additius o modificant la forma per augmentar llur conductivitat (amb additius o nanopartícules), per retardar la reacció al foc, micro-encapsulats per evitar fugues o contacte de certs materials entre sí.

També es treballa en la re-valorització de co-productes o sub-productes de processos, entre altres.

Caracterització de materials

 

Determinació de propietats de materials:

 • Entalpia de canvi de fase
 • Temperatura de fusió i solidificació de materials
 • Subrefredament i histèresi
 • Temperatura de transició vítria
 • Calor específic
 • Grau de puresa
 • Estabilitat tèrmica al ciclatge (repetides fusions i solidificacions)
 • Conductivitat tèrmica
 • Reacció al foc
 • Transmitància tèrmica
 • Resistència mecànica i elasticitat

 

Cinètiques de reacció

 

 • Temps de reacció
 • Conversió de la reacció versus temps i temperatura

Calibració

 

 • Calibració de sondes de temperatura tipus termoparell
 • Calibració de sondes de temperatura tipus PT-100 (termoresistències)

Tests de corrosió

 

 • Tests de compatibilitat entre materials de contenidors (metalls, polímers, etc.) i medi en contacte (sals, parafines, àcids grassos, èsters, aigua, etc.)
 • Determinació de la velocitat de corrosió
 • Diferents atmosferes per simular condicions desitjades (aire, buit, etc.)

Differential Scanning Calorimeter

Differential Scanning Calorimeter (DSC)

Mettler-Toledo 822e + Intracooler

Planta pilot per emmagatzematge d'energia térmica (TES)

Planta pilot per emmagatzematge d'energia térmica (TES)

Potencial per avaluar TES amb calor sensible amb sòlids i amb sals foses i amb calor latent amb PCM (fins a 200 kg de material

Hot wire

Hot wire

KD2-Pro de Decagon

Termociclador

Termociclador

GeneQ TC-18/H de Bioer

Mufla programable

Mufla programable ( ambient – 1100 ºC)

NABERTHERM / N31H

Estufes programables

Estufes programables ( ambient – 300 ºC)

VENTICELL / 222L

MBT VENTICELL 22

Màquina universal d’assajos

Màquina universal d’assajos (tracció i compressió)

Unicraft

MMB 500 0,5 T

Banc de flexió

Banc de flexió

Equip desenvolupat i construït per la UdL

Test Box

Test Box

Equip desenvolupat i construït pel GREA

Bomba buit i Reactors jaqueta de 5 L

Bomba buit + Reactors jaqueta de 5 L (2)

Vacubrand

En la taula es mostren les propietats del materials juntament amb la tècnica, el rang de temperatures que comprèn cada una, la precisió, quantitat de mostra necessària i estat de la mateixa.

 

Propietat

Tècnica

Precisió

Quantitat mostra

Rang

de temperatura

Estat

substància (sòlid/líquid )

Temperatura de canvi de fase

Differential scanning calorimeter (DSC)

 

10%

5-30 mg

-50 to 500 ºC

Sòlid/líquid

Temperatura de transició vítria

10%

5-30 mg

-50 to 500 ºC

Sòlid/líquid

Subrefredament, histèresis

10%

5-30 mg

-50 to 500 ºC

Sòlid/líquid

Entalpia de canvi de fase

10%

5-30 mg

-50 to 500 ºC

Sòlid/líquid

Calor específica

3%

5-30 mg

-50 to 500 ºC

Sòlid/líquid

Conversió i entalpia de reacció

n.a.

5-30 mg

-50 to +500 ºC

Sòlid/líquid

Conductivitat tèrmica

Hot wire

±5%  de 0.2a 2 W/(m·K) i ± 0.01 W/(m·K)  de 0.02 a 0.2 W/(m·K

2 cm diàmetre x 6 cm long

-50 to 150 ˚C

Líquid

±10% de 0.2 a 6 W/(m·K) i ± 0.02 W/(m·K)  de 0.1 a 0.2 W/(m·K)

2 cm x 6 cm longitud

-50 to 150 ˚C

Sòlid

Estabilitat al ciclatge tèrmic

Termociclador

± 0.5 ˚C

0.5 mL

4 to 99 ˚C

Sòlid/líquid

Propietats mecàniques

 

Tracció i compressió

± 1%*

4x4x16 cm

Temperatura ambient

Sòlid

Flexió

±1%*

3 m llarg

Temperatura ambient

Sòlid

Transmitància tèrmica

Calor específic

Retard tèrmic

Test Box

± 8%

19 x 19 cm (fins 10 cm gruix)

De 0ºC a 60ºC

Sòlid

Altres

Mufla

± 1 ºC

Fins a 250 mL

30 to 3000 ºC

Sòlid/líquid

*La precisió depèn de la magnitud de la càrrega aplicada pel pistó

Directora del grup de recerca GREiA

Dra. Luisa F. Cabeza 

lcabeza@diei.udl.cat

Telèfon de contacte:

+34 973 00 35 76 

http://www.grea.udl.cat/

Responsable de laboratori

Tècnica de laboratori

Rosa Vaquera

rosa.vaquera@udl.cat

Telèfons de contacte:

+34 973 00 35 74

Adreça

Campus Cappont

Escola Politècnica Superior -Edifici CREA

C/ Pere de Cabrera, s/n

CP 25001, Lleida