Serveis i prestacions

 

El Laboratori de musicologia ofereix els serveis següents:

 • Catalogació i conservació del patrimoni musical (arxius, biblioteques, centres de documentació…)
 • Tasques de recerca i documentació en el camp de la música històrica
 • Assessorament musicològic a museus, col·leccions, festivals i temporades musicals
 • Assessorament tècnic i científic en activitats de difusió i programació musicals
 • Projectes de recuperació del patrimoni musical (gestió i producció)
 • Producció d’exposicions i de suports audiovisuals
 • Transcripció i edició de partitures
 • Edició musical amb ordinador
 • Edició d'àudio digital
 • Sonorització i muntatge musical de suports visuals
 • Enregistrament en diversos formats d'àudio

 

Sectors

 

Les tasques del Laboratori de musicologia són de gran servei per a sectors específics com:

 • Gestió i difusió del patrimoni (arxius, biblioteques, museus)
 • Producció musical (discogràfiques, festivals, gestió musical)
 • Món editorial
 • Ensenyament (diversos nivells)
 • Producció de vídeo i TV
 • Producció teatral
 • Difusió de la recerca universitària

Per tal d'oferir un servei de qualitat la unitat compta amb un dotació instrumental concreta:

 • Equipament informàtic dedicat al tractament del so (entorn Apple Macintosh)
 • Programari dedicat a l'edició musical (Finale, Sibelius)
 • Programari dedicat al tractament d'àudio digital (Cubase, Logic)
 • Programari dedicat a la gestió documental i tractament de bases de dades (Bookends, FileMaker Pro, DEVONthink)
 • Sistemes d'enregistrament d'àudio analògic (taula Gehriger, micròfons AKG, transmissor Sennheiser…)
 • Equipament reproductor d'àudio i vídeo

Responsable del servei

Marius_Bernado

 

Dr. Màrius Bernadó Tarragona

 Correu electrònic:

marius.bernado@hahs.udl.cat

Telèfon de contacte:

+34 973 70 31 93 

Adreça

Edifici del Rectorat

Departament d'Història de l'Art i Història social

Pl. Víctor Siurana 1

CP 25003, Lleida