Els serveis oferts son els següents:

  • Quantificació fotoacústica de mostres de gasos. Gasos que s'analitzen: òxid nitrós (N2O), amoníac (NH3), diòxid de carboni (CO2), metà (CH4), acetilè (C2H2) i vapor l'aigua.
  • Realització de monitoreigs o campanyes de presa de mostres gasoses a partir de sòls agrícoles.
  • Informe sobre l’emissió de gasos quantificats a partir de sòls agrícoles.

 Responsable del servei

M. Rosa Teira Esmatges

Telèfon: +34 973 702692

Correu electrònic: rosa.teira@macs.udl.cat

 
Adreça

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Av. Alcalde Rovira Roure, 191,

25198 Lleida