Serveis

El catàleg de serveis que ofereix aquest SCT inclou:

 • Produccions d’audiovisuals didàctics en el camp de les ciències socials
 • Museïtzació d’espais i producció d’exposicions
 • Recuperació d’espais vinculats a la memòria històrica
 • Organització de cicles de conferències, jornades i trobades culturals
 • Col·laboració amb institucions públiques i privades per tal de facilitar-los personal per a tasques arxivístiques, de producció històrica o de difusió turística
 • Assessorament en la realització d’iniciatives culturals que es vulguin posar en marxa
 • Suport i difusió del coneixement històric
 • Producció de materials propis, fruïts de treballs d'investigació o tesis, com a via per transferir el coneixement assolit

Sectors

Els sectors als quals es dirigeix el servei són:

 • Administració pública
 • Arxius
 • Centres d'ensenyament públic o privat
 • Empreses d'audiovisuals
 • Empreses de comunicació
 • Museus
 • Serveis culturals
 • Serveis de publicacions i editorials
 • Gestió, divulgació i conservació del patrimoni
 • Turisme cultural

Responsable del servei

     Dra. Conxita Mir

    Correu electrònic: shd@historia.udl.es

    Telèfons de contacte:

    +34 973 70 21 91 

    +34 973 70 21 41

Adreça

    Edifici del Rectorat

    Departament d'Història. Primera planta, despatx 1.34

    Pl. Víctor Siurana, 1

    CP 25003, Lleida