TREBALLS FINAL DE GRAU PRESENTATS

 Descarregar pdf

RELACIÓ DE TREBALLS PRESENTATS

Curs 2016/17 

5 Treballs presentats

TREBALL PRESENTAT

ENTITAT COL·LABORADORA

GRAU

Anàlisi del règim jurídic de les clàusules socials de la contractació pública

Federació Allem

Dret

Incidència del VIH/SIDA en la contractació de les assegurances de les persones

Associació Antisida

Dret

Pautes per a la futura despenalització i regulació de l’eutanàsia

l’Associació del Dret a una Mort Digna

Dret

Revisió de les figures de modificació de la capacitat de la persona a la llum de la convenció internacional dels Drets Humans de les persones amb discapacitat

Associació Catalana per al Infància maltractada de les Terres de Ponent (ACIM)

Dret

Anàlisi de la contabilitat de costos dels serveis de suport a la llar i de terapia ocupacional. Cas aplicat a la Federació Allem

Fundació Allem

ADE

  

Curs 17/2018

6 Treballs presentats

TREBALL PRESENTAT

ENTITAT COL·LABORADORA

GRAU

La gestió dels serveis socials per mitjà de la controvertida figura del concert social

Federació Allem

ADE

El consentiment informat de la dona gestant

Associació Down Lleida

Dret

Estudi del document de voluntats anticipades a Catalunya

l’Associació del Dret a una Mort Digna

Dret

El dret a una alimentació adequada

Banc d’aliments

Dret

La donació d’aliment s a entitats amb finalitats socials i el seu paper en la lluita contra el desperdicio alimentari: anàlisi des de la pesrpectiva jurídica

Arrels

Dret

L’Adquisició de la nacionalitat espanyola de residència

Càritas

Dret

 

 Curs 18/2019

12 Treballs presentats

TREBALL PRESENTAT

ENTITAT COL·LABORADORA

GRAU

Cost dels serveis i mòduls públics. Estudi de costos dels serveis d’antenció diürna i habitatge

Federació Allem

ADE

L’assistència com a mesura de protecció idònia per a persones amb síndrome de down enfront a la incapacitació

Associació Down Lleida

Dret

Economia circular i impacte de la roba de segona mà

Cáritas

ADE

El moviment cooperatiu a ponent: quatre cooperatives d’èxit

Ponent Coopera

ADE

Renda garantida i banc d’aliments

Banc d’aliments

ADE

La realitat del Dret i accès a l’habitatge de persones vulnerables

Arrels

Dret-ADE

Com impulsar la fiugura jurídica de l’assistència i la seva interacció i la tutela i la curatela

Fundació tutelar Alosa

Dret

Revisió dels protocols de detecció i actuació en els supòsits de desamparaments de menors

Associació Catalana per al Infància maltractada de les Terres de Ponent (ACIM)

Dret

Estudi de la valoració de les botigues de troballes

Càritas

ADE

Ruta turística adaptada a Lleida

Fundació Allem

Turisme

Economia col·laborativa: concepte, amenaces, oportunitats per al turisme tradicional, inclusiu i en valors social

Fundació Allem

Turisme

Víes legals per a ocupar habitatges buits dels bancs

Arrels

Dret-ADE

Estudi de l’exclusió financera: tancament d’oficines, caixers, noves teconologies, mòbils…)

AICEC-ADICAE

Dret-ADE

 

 Curs 19/2020

6 Treballs presentats

TREBALL PRESENTAT

ENTITAT COL·LABORADORA

GRAU

Anàlisi econòmic dels centres especials de treball a Catalunya i Espanya

Federació Allem

ADE

Es poden realizar unes vacances accessibles al Pallars Jussà?

ASPID

Turisme

La irregularitat sobrevinguda dels estrangers a Espanya

Càritas

Dret

La rectificació registral de la menció de sexe en una persona trans estrangera al resgistre civil espanyol

Creu Roja

Dret

El consum on-line més enllà de comprar

AICEC-ADICAE

ADE

Formes d’accès alternatives a l’habitatge a Sant Feliu de Guíxols

Arrels

Dret-ADE

 

 Curs 20/21

4 Treballs presentats. Tot i les dificultats d’aquest curs 20-21 motivades per la situació sanitària la FDET va mantenir la proposta

TREBALL PRESENTAT

ENTITAT COL·LABORADORA

GRAU

L’adquisició de la nacionalitat española ex iure soli per un menor estranger nascut en un campament de refugiats

Creu Roja

Dret

Pla de millora logística de la gestió del magatzem del servei de distribució d’aliments

Banc d’aliments

ADE

Turisme inclusiu, Lleida des del carrer

Arrels

Turisme

El tractament de la salut mental en el marc jurídic de protección de les persones amb discapacitat psicosocial

Salut Mental Ponent

Dret

 

   Darrera modificació: