QUÍ SOM: Equip de treball

Vicerectora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació
Núria Camps Mirabet /973 00 34 82

Director de la unitat de Cooperació i Solidaritat
Pere Enciso Rodriguez / 973 00 33 04

Secretaria

 
TECNIQUES DE L'OFICINA DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
 
Cooperació
Angels Sendra Ferrer / 973 00 35 36

Formació
Eva Montoro Morate / 973 00 37 06
 
Sensibilització i Voluntariat
Carme Oliva Pedrico / 973 00 35 35
 

ON SOM: Contacte

Carrer Jaume II, 67 (bis) Edifici Annex
Segona planta 
Campus de Cappont Universitat de Lleida
Lleida 25001

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Totes les convocatòries s’aproven a la Comissió de Cooperació Internacional (CCI) mitjançant la qual s’informa a la comunitat universitària a través de les persones que hi assisteixen de totes les activitats que es programen durant l’any així com els diferents programes i objectius de la Unitat de Cooperació i Solidaritat. La CCI està formada per una persona representant de cada facultat de la UdL i normalment es reuneix dos cops l’any: a l’inici de curs per aprovar el plec de bases de les convocatòries i difondre’n la respectiva informació; i al final de curs per resoldre-les i exposar les línies de treball del curs següent. 

La Comissió està composada pels següents membres:

- La presidenta Núria Camps Mirabet, Vicerectora de la Comissió Social d’Igualtat i Cooperació

- Director de la unitat de Cooperació i Solidaritat Pere Enciso Rodriguez

- Representant de la Facultat de Dret, Economia i Turisme, Rapael Allepuz Capdevila

- Una representant de l'Escola Politècnica Superior, Ingrid Martorell Boada

- Un representant de la Facultat de Lletres, Guzman Mancho Barés

- Un representant de l'ETSEA, Lluís Puigdomènech Franquesa

- Un representant de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, Eduard Vaquero Tió

- Una representant de la Facultat de Medicina Sra. Mª Angeles de la Torre-Ruiz

- Una representant de la Facultat d'Infermeria Carme Campoy Guerrero

- Una representant de l'estudiantat, Anna Sangrà Pérez

- Un representant del PAS, Francesc Català Alòs

- Tècnica de la unitat de Cooperació i Solidaritat, Angels Sendra Ferrer

- Secretaria de la comissió: Vanesa Samsó Casals

 

ACTES DE LA COMISSIÓ

 

 

DOCUMENTACIÓ DE LA COMISSIÓ

 

QUÈ FEM: Memòries d'activitats

 

PRESÈNCIA A LA CIUTAT

 • PARTICIPACIÓ A LA COORDINADORA D'ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA

  Fomar part del teixit associatiu de la ciutat de Lleida mitjançant la participació activa a la Coordinadora d’ONGD i Altres Moviments Solidaris de Lleida, és una de les tasques que ja es venen desenvolupament des de ja fa uns anys. Aquesta associació consta de més de 30 entitats que participen activa i regularment de les assemblees mensuals, les comissions de treball i les diverses activitats de sensibilització, mobilització i educació per al desenvolupament.

 • PARTICIPACIÓ AL CONSELL MIXT DE COOPERACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA

  El consell Mixt de Cooperació de l'Ajuntament de Lleida és l'espai de participació i de reflexió conjunta entre els organs i actors de la cooperació internacional a la ciutat de Lleida. La unitat de Cooperació i Solidaritat de la UdL en forma part i participa activament com a assessor i com a avaluador dels projectes de cooperació.

 •  VALORACIÓ DE PROJECTES DE COOPERACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA

  La unitat de Cooperació i Solidaritat s'encarrega de valorar tècnicament els projectes de la convocatòria de cooperació al desenvolupament que anualment treu l'Ajuntament de Lleida. Anualment se solen valorar i resoldre més d'una vintena de projectes presentats per les ONGD de la ciutat de Lleida.

 •  VALORACIÓ DE PROJECTES D'EMERGÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA

  La unitat de Cooperació i Solidaritat es fa càrrec de les valoracions dels projectes que es presenten a la convocatòria d’emergència i acció humanitària així com de la representació tècnica en el Comitè d'Emergència i Acció Humanitària de Lleida.

   Darrera modificació: