PROGRAMES D'ACOLLIDA ESTUDIANTAT ESTRANGER

 Descarregar pdf

PROGRAMA UDL REFUGI

És el Programa propi de la Universitat de Lleida per proporcionar suport i acollida a persones refugiades i a persones sol·licitants de protecció interancional.

Programa UdL Refugi. Programa de suport i acollida universitària a persones refugiades i sol·licitants de protecció internacional.

PROGRAMA D'ACOLLIDA A PERSONES REFUGIADES UBICADES AL LÍBAN

Es tracta d'un programa pilot que fa possible reprendre els estudis universitaris a Catalunya per a persones refugiades ubicades al Líban.
Amb data 31-7-2019, es va procedir a signar un conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i universitats públiques i privades de Catalunya per al manteniment d’un programa pilot que fes possible aquest programa per donar continuïtat a l’Acord Marc de col·laboració ja signat el 4-6-2018.

 

PROGRAMA SCHOLAR RESCUE FUND

El projecte “Scholar Rescue Fund” constitueix un projecte basat en  l’atorgament de ajuts econòmics temporals per a persones acadèmiques (PDI) amenaçades o desplaçades. Aquests ajuts tenen com a objectiu que les persones acadèmiques puguin continuar amb el seu treball científic en una universitat amfitriona. En aquest cas la Universitat de Lleida participa com a institució acollidora d’una persona en el marc del programa UdL- Refugium

Data d'inici 01/01/2020

Data finalització: 31/08/2021

 

PROGRAMA MUJERES POR ÁFRICA LEARN AFRICA

El Consell de Govern del mes de juliol de 2018 va aprovar la signatura del conveni entre la UdL i la Fundación Mujeres por África (MxA) per tal de treballar conjuntament i poder oferir places en màsters oficials de la UdL a dones africanes llicenciades en universitats de l’Àfrica.

Amb la signatura d’aquest conveni la UDEC es va comprometre a assumir econòmicament el 100% de la despesa i gestió de dues beques per curs acadèmic. Des de la Fundació es realitza la tasca de l’oferta de les places i coordinar que abans de publicar la convocatòria, totes les universitats hagin donat el vist-i-plau a les fitxes de cada Màster o doctorat que inclouen els requisits de cada universitat. A continuació la convocatòria es publica a la web de MxA. Les aspirants han de complir els següents requisits: han de ser dones africanes, graduades i que acreditin nivell d’idioma (anglès o espanyol) depenent del màster al que sol·licitin plaça.

El procés de selecció s’avalua per un comitè expert i a continuació s’envia una terna a cada universitat per a que es seleccioni la beneficiària o beneficiàries que s’acolliran.

A partir d’aquí s’envien les fitxes de les candidates seleccionades a les universitats on estudiaran i aquestes retornen la documentació amb l’acceptació de les estudiants.

A partir d’aquest moment MxA es queda al marge del programa i és, en el nostre cas, La Universitat de Lleida la que comença les tasques de gestió de benvinguda  de les estudiants: cercar allotjament, matricula, curs d’espanyol, assegurança mèdica, bitllets d’avió,...i tot a càrrec de la UdL, la Fundació MxA no aporta res.

Dins d’aquest marc les beques han estat les que es descriuen a continuació:

CURS 2018/19

BECA 1: Emilia Naambo Shikeenga (Màster Enginyeria Informàtica. 1er curs)

BECA 2: Bolanle Fatimat Olabiyi (Màster Biomedical Reserach)

CURS 2019/2020

BECA 1: Emilia Naambo Shikeenga (Màster Enginyeria Informàtica. 2n curs)

BECA 2: Fatma Elzahraa Sultan (Màster Biomedical Reserach)

D’aquesta manera al mes de juliol de 2020 van acabar els estudis de màster tres estudiantes provinents de Namíbia, Nigèria i Egipte. 

El balanç és positiu en gran part ja que el programa dona l’oportunitat de continuar amb els estudis a dones africanes que d’altra banda potser no ho podrien fer d’una manera tan acompanyada. Els recursos que ha invertit la UdL a través de la UDEC fins ara han estat de més de 50.000€.

La valoració acadèmica de les estudiants és molt bona ja que un cop consultades les persones coordinadores dels màsters han coincidit en destacar l’alt nivell d’aprofitament per part de totes elles i els excel·lents resultats obtinguts que són motiu d’orgull per la UdL.

Per motius de COVID-19 el curs 2020/2021 no va ser possible oferir la beca. Estem a l'espera que les condicions millorin per poder oferir-la en propers cursos.

   Darrera modificació: