VOLUNTARIAT

El voluntariat és una eina que aspira a formar persones socialment compromeses, així com afavorir la implicació de la comunitat universitària en accions solidàries encarades a la transformació social i d'ajuda mútua per a promoure una societat justa, igualitària, cohesionada, inclusiva, sostenible, pacífica i, per tant, més humana i feliç.

L’Estat i totes les administracions que l’integren tenen l'obligació de destinar els recursos econòmics, materials i personals per atendre les necessitats socials bàsiques que permetin exercir els drets a totes les persones i en particular als col·lectius en situació de vulnerabilitat.