Aula d'Extensió Universitària de Lleida

Inscripció al curs 2022/2023 

(Únicament persones que ja han estat inscrites el curs 2021/2022)

Aquest procediment és únicament vàlid per a persones que han estat inscrites el present curs acadèmic 2021/2022.

Un cop hagueu efectuat el pagament de la inscripció, ompliu les dades que es demanen al present formulari i pulseu el botó Enviar. Si seleccioneu el botó Correu de confirmació, rebreu un missatge a l'adreça electrònica que heu senyalat en el formulari on constaran les dades que ens heu tramés.

Tots els camps marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.

 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Empreu únicament números i  lletres, sense espais ni guions                    

Si no l'empreu habitualment, podeu posar el d'un/a familiar o amistat

 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
 
Adjunteu en aquest camp una còpia digitalitzada (foto o document) del justificant de pagament
 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

(DD/MM/AAAA)

Trieu una opció del desplegable

 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
Tots els camps marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.