Matriculació als cursos de l'Escola d'Idiomes 2020-2021

Preinscripció 2020-2021

INSCRIPCIÓ ALS CURSOS DEL SEGON SEMESTRE: DE L'11 DE GENER AL 3 DE FEBRER

AMPLIACIÓ DEL TERMINI FINS AL DIA 5 DE FEBRER

INSCRIPCIÓ ALS CURSOS AMB MODALITAT D'AUTOAPRENENTATGE: OBERTA

  IMPORTANT

- Membres de l'associació Alumni UdL: és necessari disposar del carnet d’Alumni UdL en vigor en el moment de fer la preinscripció.

- Per als cursos del pla de formació PAS de la UdL (personal d’administració i serveis) cal demanar autorització a través del Portal de l'empleat del Servei de Personal abans de fer la matrícula.

  ABANS DE FER LA PREINSCRIPCIÓ

Abans de fer la preinscripció , cal que tingueu clara la informació següent perquè la necessitareu per poder completar el procés de preinscripció:

  • Si NO sou membres de la comunitat universitària (és a dir, no sou PAS, PDI, alumne o exalumne oficial) heu d’accedir al registre online.
  • Si SOU membres de la comunitat universitària o ho heu estat: heu d'accedir a la preinscripció amb usuari i contrasenya UdL (cliqueu directament l'enllaç que trobareu més avall del nivell de la llengua que voleu cursar). Si no recordeu la contrasenya, recupereu-la a https://credencials.udl.cat/ o poseu-vos en contacte amb suport@asic.udl.cat.

En cas que tingueu algun problema per accedir-hi, envieu un correu a il.suportmatricula@udl.cat

  PAS 1: PREINSCRIPCIÓ

Accediu als enllaços de preinscripció de cada llengua. Cursos del segon semestre a partir de l'11 de gener.

Un cop feta la preinscripció, cal que envieu, si escau, la documentació requerida a institutdellengues@udl.cat en el termini de 24 hores (consulteu la informació del PAS 2).  


IMPORTANT:

Cal tenir en compte que la preinscripció no implica la reserva de plaça.

La realització dels cursos està supeditada al nombre de preinscrits. L’Escola d’Idiomes es reserva el dret de suspendre un curs si no arriba a un mínim d'inscrits.

Un cop confirmat el curs, es pot adquirir el material necessari que s’hi farà servir.

Enllaços de preinscripció

 Descarregar pdf

Versió en català:

Versión en español:

Versión en inglés:

  • Curs de nivell 2 de llengua de signes catalana [suspès]
  • Cursos en línia (segons la disponibilitat de la plataforma): NIVELL 2.1-2.2, NIVELL 2.2-3.1, NIVELL 3.1-3.2, NIVELL 4.1-4.2
   Darrera modificació:

  [PAS 2: DOCUMENTACIÓ]

Després de fer la preinscripció, si esteu en algun dels següents casos, cal que envieu la documentació en el termini de 24 hores a institutdellengues@udl.cat:

  • Alumnes externs de nacionalitat estrangera que no tinguin NIE: còpia del passaport o cèdula d'identitat.
  • Estudiants i PDI de centres adscrits a la UdL (INEFC i Relacions Laborals): matrícula del curs 2020-2021 o acreditació de la condició de PDI.
  • Alumnes amb diversitat funcional: si escau, els justificants que ho acreditin.
  • Si no disposeu d’un certificat anterior obtingut a l’Institut de Llengües o no heu fet una prova de nivell a l’Institut de Llengües: còpia del certificat que acrediti que us podeu matricular al curs del nivell següent.

Sense aquesta documentació no es podrà fer la matrícula, tot i haver fet la preinscripció.

  PAS 3: AUTOMATRÍCULA

Un cop feta i validada per secretaria la preinscripció, rebreu l’enllaç i les instruccions per realitzar l’automatrícula i, posteriorment, el pagament.

Tutorial d'automatrícula.

  ATENCIÓ

No rebreu el correu ni l’enllaç de l’automatrícula, si no heu aportat la documentació necessària (reviseu el PAS 2). 

La matrícula queda formalitzada en el moment de fer el pagament.

En cas de renúncia a la matrícula, s'ha de comunicar per escrit a l'adreça electrònica de l’IL institutdellengues@udl.cat per tenir-ne constància. Consulteu la normativa acadèmica per a qüestions sobre anul·lacions de matrícula.