Audiovisuals

 Descarregar pdf

Audiovisuals és una unitat universitària d'investigació científica adscrita a Rectorat, del qual depèn funcionalment. Les seves finalitats específiques són:

  • La producció i la reproducció d’imatge, que consisteixen en la creació, el tractament i la duplicació d'imatges orientades a satisfer les demandes de la comunitat universitària i externes.
  • La  creació  d’un  fons  d’imatges  i  programes  audiovisuals  de  caràcter  científic, didàctic o institucional.
  • L’assessorament i suport tècnic a la comunitat universitària, en aspectes de reproducció d’imatges relacionades amb les tasques docents i de recerca.
  • La promoció i la realització de cursos de formació i d’aprenentatge de tècniques en reproducció d’imatges i mitjans audiovisuals, relacionats amb tasques docents i de recerca.
  • La interrelació amb serveis externs a la UdL. 

 

Tècnics: 

Xavier Piqué: xavier.pique@udl.cat
Xavier Rodriguez: xavier.rodriguez@udl.cat

Adreça: Pl. de Victor Siurana, 1 - 25003 Lleida       

Horari del Servei:

Matins: del dilluns al divendres, de 10 a 14.00h

audiovisuals@udl.cat
Tel.: +34 973 702 053

   Darrera modificació: