NEcessiteu la darrera versió del plugin de flash .