Claustre ordinari de la UdL

Informació de l'esdeveniment
Lloc:
En remot i retransmés en streaming
Inici:
 | 
Sessió ordinària virtual del Claustre de 21 de desembre de 2021, a les 9:00 hores en primera convocatòria i a les 9:30 h. en segona convocatòria,  amb l’ordre del dia següent:

1.        Constitució del Claustre.
2.        Constitució de la mesa del Claustre.
3.        Proposta i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària d’11 de desembre de 2020.
4.        Presentació i aprovació, si escau, de l’informe anual de gestió del rector.
5.        Presentació de la Memòria de la Sindicatura de Greuges de la Universitat de Lleida.
6.        Elecció del síndic o síndica de greuges de la Universitat de Lleida.
7.        Ratificació dels representants claustrals de l’Estudiantat al Consell de Govern.
8.        Afers de tràmit.
9.        Torn obert de paraules.
 

L'acte es podrà seguir en directe a: https://www.udl.cat/ca/tv

claustre