De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, l a Universitat de Lleida informa, en relació amb l'adreça de correu electrònic i, si s'escau, el nom i cognoms del destinatari :