Estudis d'Opinió

 Descarregar pdf

 


Professorat: Consulta els resultats individuals de les vostres enquestes

Ajuda

Estudiantat: Respon l'enquesta sobre les teves assignatures activades per l'enquesta virtual

                                                                                       

  • Resultats

 GraficsSatisfaccioDeGiMdelaUdLCurs2014_2015


El Sistema Intern de Qualitat te establerts una sèrie de mecanismes per a recollir el grau de satisfacció dels diferents col·lectius que participen en la docència impartida a la Universitat de Lleida.

Aquest grau de satisfacció es mesura a partir dels resultats de les enquestes i dels comentaris i observacions registrats.

Els qüestionaris que s'utilitzen s'han dissenyat amb la participació dels diferents grups implicats (estudiantat, professorat i PAS) i han estat aprovats per les comissions responsables en matèria de qualitat.

  • Qüestionaris:

    En aquests moments, la UdL recull l'opinió sobre la satisfacció en les diferents activitats docents de l'estudiantat, del professorat i dels col·laboradors externs.
     

  • Metodologia:

    Per captar la satisfacció dels agents implicats en els diferents programes, la UdL te dues modalitats establertes en funció del treball de camp: l'enquesta presencial i l'enquesta virtual . L'enquesta es distribueix a tota la població de la que es vol recollir l'opinió.

   Darrera modificació: