Avaluació

 Descarregar pdf

 

Conjunt de procediments per a la mesura de la qualitat d'una institució o de les seues divisions funcionals o de qualsevol dels seus processos o productes.
L'article 137 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya estableix que la promoció i la garantia de la qualitat de les universitats catalanes correspon a les universitats mateixes.

   Darrera modificació: