Estudis d'Opinió

El Sistema Intern de Qualitat te establerts una sèrie de mecanismes per a recollir el grau de satisfacció dels diferents col·lectius que participen en la docència impartida a la Universitat de Lleida.

Aquest grau de satisfacció es mesura a partir dels resultats de les enquestes i dels comentaris i observacions registrats.

Els qüestionaris que s'utilitzen s'han dissenyat amb la participació dels diferents grups implicats (estudiantat, professorat i PAS) i han estat aprovats per les comissions responsables en matèria de qualitat.

Qüestionaris

En aquests moments, la UdL recull l'opinió sobre la satisfacció en les diferents activitats docents de l'estudiantat, del professorat i dels col·laboradors externs.

Per accedir als qüestionaris clickeu aquí

Metodologia

Per captar la satisfacció dels agents implicats en els diferents programes, la UdL te dues modalitats establertes en funció del treball de camp: l'enquesta presencial i l'enquesta virtual . L'enquesta es distribueix a tota la població de la que es vol recollir l'opinió.

 

   Darrera modificació: