Cursos de formació

 Descarregar pdf

Personal d'administració i serveis

 

Personal docent i investigador

  • Curs de formació d'agents de participació en la millora de la qualitat universitària (curs 05/06)

 

Estudiantat

  • Curs de formació d'avaluadors externs d'AQU adreçat a l'estudiantat (curs 2005/06)
  • Curs de lliure elecció "Qualitat a l'Espai Europeu d'Educació Superior" (curs 2007/08)

 

   Darrera modificació: