Oficina de Qualitat

 Descarregar pdf
Bandera english espanyol

L'Oficina de Qualitat dóna suport als òrgans de govern de la UdL en el disseny, implantació i seguiment dels programes d'avaluació i millora de la qualitat i planificació d'acord amb la política general del Vicerectorat de Planificació, Innovació i Empresa.

A destacar:

     Ajuda: Si quan us hagueu identificat, no visualitzeu els dos blocs d'informació a l'esquerra
    (Browse i Files), podeu consultar aquest document.

            

FOTO PACAGRO WEB OQUA LogoUnioEuropeaBLANC  
   Darrera modificació: