SEGUIMENT I ACREDITACIÓ DE LES TITULACIONS

 Descarregar pdf
ImatgeTeclat

Tots els centres de la Universitat de Lleida fan un seguiment anual de les seves titulacions per tal d'identificar les fortaleses i les àrees de millora.

Aquesta reflexió i diagnòstic es recull en l'Informe de seguiment anual de les titulacions en el que participen la coordinació de la titulació i l'equip de direcció del centre. Aquest informe s'aprova pels òrgans col·legiats del centre i de la universitat responsables de la gestió de la docència en els que hi participen representants de l'estudiantat, del professorat i personal d'administració i serveis.

A partir d'aquesta reflexió, el centre defineix el Pla deMillora de les titulacions dels centre que indica les actuacions que s'han de dur a terme per mantenir i millora la qualitat de la formació. Periòdicament, l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya avalua externament els graus, màsters i doctorats per a l'obtenció de l'acreditació que certifica que s'han aconseguit els estàndards de qualitat fixats per aquesta agència en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

   Darrera modificació: