Qui som?

Carme Sala Martínez

CAP DE QUALITAT I PLANIFICACIÓ DOCENT

 carme.sala@udl.cat

Tel. 973 70 31 05

Paqui Bolívar Ruiz

COORDINACIÓ ADMINISTRATIVA

qualitat@udl.cat

Tel. 973 70 20 06

Montserrat Comella Roigé

PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT DOCENT

qualitat.avaldocent@udl.cat

Tel. 973 70 31 03

Sílvia Sales Expósito

ESTUDIS D’OPINIÓ

qualitat.enquestes@udl.cat

 

Xus Sanz Blasi 

PLANIFICACIÓ DOCENT

qualitat.planificacio@udl.cat

Tel. 973 70 21 65

Asun Santiago Luque

COORDINACIÓ ADMINISTRATIVA

qualitat@udl.cat

Tel. 973 70 31 04
 

Eva Serra Baltà

VERIFICACIÓ I MODIFICACIÓ DE TÍTOLS

qualitat.vsma@udl.cat

Tel. 973 70 31 99

 

 

                     GESTOR/ES DE QUALITAT DELS CENTRES

Olga Esteve Miret

Gestora de Qualitat dels centres:

Escola Politècnica Superior

Escola Universitària de Turisme Ostelea

qualitat.eps@udl.cat

Tel. 973 70 33 45

Maribel Hilario Vidal

Gestora de Qualitat dels centres:

Facultat de Medicina

Escola de Doctorat

qualitat.medicina@udl.cat

Tel. 973 70 22 59

Stella Maris Miret Alberich 

Gestora de Qualitat dels centres:

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Escola Universitària de Relacions Laborals

Centre d'Educació Superior Next

 qualitat.fdet@udl.cat

Tel. 973 70 33 29

Miquel Ortega Sánchez

Gestor de Qualitat de la Facultat d’Educació,

Psicologia i Treball Social

 qualitat.fepts@udl.cat

Tel. 973 00 34 80

Olga Raich Soriguera

Gestora de Qualitat de la Facultat de Lletres

 qualitat.lletres@udl.cat

Tel. 973 70 22 31

Fermina Salillas Guallarte

Gestora de Qualitat dels centres:

Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya

 qualitat.fif@udl.cat

Tel. 973 00 36 64 

Esther Serra Barberà

Gestora de Qualitat de l’Escola Tècnica Superior

d’Enginyeria Agrària

 qualitat.etsea@udl.cat

Tel. 973 70 25 03