Pla operatiu d'internacionalització i altres documents

 Descarregar pdf

Pla Operatiu d'Internacionalització de la UdL

Pla operatiu d'internacionalització de la Universitat de Lleida, 2012-16  (acord núm. 239/2012 del Consell de Govern de 12 de desembre de 2012). 
Versió en anglès.

Annexos 1, 2 i 3: Dades i gràfiques situació actual UdL, Acta de la sessió de reflexió estratègica participativa sobre el “Pla Operatiu d’Internacionalització de la UdL” i Fitxa de seguiment d’actuació POI 2012-2016.

Annex 4: Síntesi del procés participatiu.

Programa d'internacionalització de la Universitat de Lleida, 2006-10  (acord núm. 196/2006 del Consell de Govern de 24 d’octubre de 2006).

 

Programa Erasmus+

Carta Erasmus per a Educació Superior (Erasmus Charter for Higher Education): [format PDF]

Declaració de política Erasmus (Erasmus Policy Statement): [en castellano] [in English]

 

Altres documents de política universitària

Planificació estratègica de la UdL

Política Lingüística a la UdL

Documento marco de política lingüística para la internacionalización del sistema universitario español, CRUE.

 

Altres documents

Manual d'estil interuniversitari per a la redacció de textos institucionals en anglès.


   Darrera modificació: