Documentació que cal presentar

 Descarregar pdfTota la documentació s'ha de carregar al formulari en línia. No cal presentar ni la sol·licitud, ni cap document presencialment. Un cop finalitzat el termini, comunicarem als sol·licitants si la sol·licitud és correcta o si cal esmenar-la.

  • 1 fotocòpia del DNI o NIE vigent i per les dues cares.
  • 1 fotocòpia del resguard de matrícula del curs actual.
  • 1 fotografia tipus carnet.
  • Acord acadèmic (o learning agreement). Instruccions per complimentar aquest document, vegeu aquesta web

 

 

 

 

   Darrera modificació: