Reclamacions selecció

 Descarregar pdf

En el cas de denegació de la sol·licitud, l'interesat pot presentar reclamació fins a 10 dies hàbils des de la publicació de la resolució quan es produeixi alguna de les circumstàncies següents:

  1. Que s'hagin mal interpretat els documents aportats o s'hagi valorat equivocadament l'expedient acadèmic.
  2. Que apareguin o s'aportin nous documents de valor essencial per a la resolució.
  3. Que en la resolució hagin influit documents de dudosa validesa.
  4. Altres circumstàncies degudament justificades.

La reclamació s'ha de fer escrita a l'ordinador i ha d'anar adreçada a la Vicerectora d'Internacionalització, Montserrat Gea Sánchez. Es pot presentar a qualsevol registre de la Universitat de Lleida.

   Darrera modificació: