Estades de PDI estranger a la UdL

 Descarregar pdf
Tant amb l’objectiu de facilitar l’estada a la UdL del professorat estranger que fa estades de docència de curta durada, com per tal de tenir un control estadístic d’aquestes estades, és important que l’Oficina de Relacions Internacionals (ORI) en tingui constància.

Si el professor estranger entra en contacte amb la UdL a través de l’ORI, aquesta s’encarrega de comunicar-ho al coordinador de mobilitat internacional del centre corresponent, per tal que identifiqui quin professor del seu centre pot actuar com a contrapart del professor estranger.

Si, per contra, el professor estranger ja té un contacte establert amb un professor de la UdL, és important que aquest es posi en contacte amb l’ORI per tal de comunicar les característiques de l’estada. D’aquesta manera l’ORI podrà facilitar al professor estranger informació pràctica (transport, allotjament, etc.).

En molts casos també serà interessant que el professor pugui visitar l’ORI per intercanviar documentació (plans d’estudi, guies acadèmiques, etc.), discutir temes relacionats amb la mobilitat d’estudiantat i la cooperació en general i reunir-se amb estudiants de la seua universitat que estiguin estudiant a la UdL o estudiants de la UdL que hagin estat seleccionats per anar a estudiar a la seua universitat.

Per tal de comunicar visites de professorat estranger podeu posar-vos en contacte amb:
Paula Obregón
A/e: incoming@int.udl.cat
Tel.: 973 003530


 

Fitxa de control de professorat visitant (format pdf)

Fitxa de control del professorat visitant.pdf 799.6 KB

Fitxa de control de professorat visitant (format OpenOffice)

Fitxa de control del professorat visitant.sxw 25.8 KB

Fitxa de control de professorat visitant (format MS Word)

Fitxa de control del professorat visitant.doc 56.0 KB

 

Certificat d'assistència (format pdf)

Certificat d'assistència

Certificat d'assistència (format MS Word)

Certificat d'assistènciaProtocol a seguir en cas de visites de docència de curta durada a la UdL aquí

Altres serveis implicats (quadre resum)

   Darrera modificació: