Concursos PAS

 Descarregar pdf

  

  

Procés selectiu, mitjançant el sistema de promoció interna,  per a l'ingrés a l'escala tècnica d'administració (Resolució de 30/10/08)

Publicació DOGC

Data de publicació

21 de novembre de 2008

Termini de presentació

11 de desembre de  2008 

Seguiment


 

Concurs de selecció per cobrir una plaça de personal laboral en règim de contracte laboral indefinit, tècnic OTI (Resolució de 30/10/08)

Publicació DOGC

Data de publicació

21 de novembre de 2008

Termini de presentació

11 de desembre de  2008 

Seguiment


 

Concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinats a l'oficina de suport al R+D+I de la Universitat de Lleida (Resolució de 28/10/08)

Bases i annexos de la convocatòria  

Data de publicació

3 de novembre de 2008

Termini de presentació

13 de noviembre de 2008 

Seguiment


Concurs de selecció per cobrir una plaça de personal laboral en règim de contracte laboral indefinit, tècnic especialista de laboratori (Resolució de 07/10/08)

Publicació DOGC

Data de publicació

27 d'octubre de 2008

Termini de presentació

17 de noviembre de 2008 

Seguiment


Procés selectiu per a l'ampliació de la borsa de treball d'operadors informàtics (personal laboral, grup III ) de la Universitat de Lleida

Bases i annexos de la convocatòria

Data de publicació

22 d'octubre de 2008

Termini de presentació

11 de novembre de 2008 

Seguiment

 

 

Procés selectiu per a l'ampliació de la borsa de treball de programadors informàtics (personal laboral, grup III ) de la Universitat de Lleida

Bases i annexos de la convocatòria

correcció d'errades

Data de publicació

22 d'octubre de 2008

Termini de presentació

11 de novembre de 2008 

Seguiment

 

 

Resolució de 28 d'agost de 2008, per la qual es convoca un procés selectiu per a l'ingrés a l'escala de gestió, Grup A, subgrup A2, d'una plaça de tècnic d'assessoria jurídica pel sistema de concurs-oposició, torn lliure.

Publicació DOGC

Data de publicació

10 de setembre de 2008

Termini de presentació

30 de setembre de 2008

Seguiment


Concurs de selecció  per contractar una persona per a desenvolupar tasques al Centre de Cooperació per al Desenvolupament Rural (CCDR) de la Universitat de Lleida.

Bases i annexos de la convocatòria

Data de publicació

29 de maig de 2008

Termini de presentació

9 de juny de 2008 

Seguiment 

Concurs de selecció  per contractar una persona per desenvolupar tasques a la Unitat de comunicació audiovisual de la Universitat de Lleida

Bases i annexos de la convocatòria

Data de publicació

2 de maig de 2008

Termini de presentació

13 de maig de 2008 

Seguiment


Procés selectiu per a l'ampliació de la borsa de treball de tècnics especialistes de biblioteca(personal laboral, grup III ) de la Universitat de Lleida

Bases i annexos de la convocatòria

Data de publicació

2 de maig de 2008

Termini de presentació

22 de maig de 2008 

Seguiment

 

 

Concurs de mèrits per a contractar un tècnic de suport en la modalitat de tècnics d'infraestructures científico-tecnològiques (Resolució de 25/04/08)

Bases i annexos de la convocatòria

Data de publicació

29 d'abril de 2008

Termini de presentació

9 de maig de 2008 

Seguiment


Concurs de selecció per cobrir places de personal laboral en règim de contracte laboral indefinit, Coordinador tècnic de docència virtual, Tècnic de docència virtual, Editor docència virtual (Resolució de 19/02/08)

Publicació DOGC

Data de publicació

18 de març de 2008

Termini de presentació

7 d'abril de 2008 

Seguiment
Resolució d'11 de febrer de 2008,  per al qual es convoca un procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs oposició, per a l'ingrés a l'escala auxiliar administrativa

Publicació DOGC

Data de publicació

25 de febrer de 2008

Termini de presentació

17 de març de 2008

Seguiment

 

 

 

 

Concurs de selecció per cobrir places de personal laboral en règim de contracte laboral indefinit, de coordinador tècnic instal·lacions i coodinador tècnic manteiment (Resolució de 24/01/08)

Publicació DOGC

Data de publicació

14 de febrer de 2008

Termini de presentació

5 de març de 2008 

Seguiment


 

 

Concurs de selecció per cobrir places de personal laboral en règim de contracte laboral indefinit, de tècnic del servei d'esports i tècnic en cooperació internacional de la Universitat de Lleida. (Resolució de 24/01/08)

Publicació DOGC

Data de publicació

14 de febrer de 2008

Termini de presentació

5 de març de 2008 

Seguiment


Concurs de selecció per cobrir places de personal laboral en règim de contracte laboral indefinit, de tècnics de suport a la recerca de la Universitat de Lleida. (Resolució de 24/01/08)

Publicació DOGC

Correcció d'errades

Data de publicació

14 de febrer de 2008

Termini de presentació

5 de març de 2008 

Seguiment

  

Procés selectiu per a creació de la borsa de treball de la borsa de treball d'auxiliars de biblioteca (personal laboral, grup IV) de la Universitat de Lleida.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

8 de febrer de 2008

Termini de presentació

28 de febrer de 2008 

Seguiment

 

 

Procés selectiu per a l'ampliació de la borsa de treball de la borsa de treball de programadors informàtics (personal laboral, grup III) de la Universitat de Lleida.

Bases i annexos de la convocatòria

Data de publicació

8 de febrer de 2008

Termini de presentació

28 de febrer de 2008 

SeguimentProcés selectiu per a l'ampliació de la borsa de treball de la borsa de treball d'operadors informàtics (personal laboral, grup III) de la Universitat de Lleida.

Bases i annexos de la convocatòria

Data de publicació

8 de febrer de 2008

Termini de presentació

28 de febrer de 2008 

Seguiment

 

  

Procés selectiu per a l'ingrés a l'escala de gestió grup A, subgrup A2, d'una plaça de tècnic d'assessoria jurídica de la Uninversitat de Lleida (Resolució de 12 de desembre de 2007, DOGC 5047 - 14.01.2008).

Correcció d'errades

Data de publicació

14 de gener de 2008

Termini de presentació

4 de febrer de 2008

Seguiment


Concurs de selecció per a formalitzar, en caràcter d'urgència,  2 contractes en règim laboral d'obra o seveis determinats, per a desenvolupar tasques al Servei d'arxiu i gestió de documements de la Universitat de Lleida (Resolució de 2 de novembre de 2007).

Bases i annexos de la convocatòria

Data de publicació

7 de novembre de 2007

Termini de presentació

17 de novembre de 2007 

Seguiment

 

 

 

 

 

Procés selectiu per a l'ampliació de la borsa de treball de l'escala d'ajudants d'arxius i biblioteques de la Universitat de Lleida, (Resolució de 24 d'octubre de 2007)

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Data de publicació

24 d'octubre de 2007

Termini de presentació

13 de novembre de 2007 

Seguiment

 

 

 

Concurs de selecció per a cobrir una plaça de personal tècnic de suport a la recerca (PTS) de la Universitat de Lleida, en règim laboral d'obra o servei determinats, (Resolució de 24 d'octubre de 2007) - CMB

Bases, perfil i temari.

Data de publicació

24 d'octubre de 2007

Termini de presentació

3 de novembre de 2007 

Seguiment

 

 

 

Concurs de selecció per a cobrir una plaça de personal tècnic de suport a la recerca (PTS) de la Universitat de Lleida, en règim laboral d'obra o servei determinats, (Resolució de 18 d'octubre de 2007) - MACS

Bases, perfil i temari.

Data de publicació

23 d'octubre de 2007

Termini de presentació

2 de novembre de 2007 

Seguiment

 

 

Concurs de selecció per a formalitzar dos contractes, en règim laboral d'obra o servei determinats,  per a desenvolupar tasques al Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les dones de la Universitat de Lleida. (Resolució de 10 d'octubre de 2007)

Bases, perfil i temari.

Data de publicació

22 d'octubre de 2007

Termini de presentació

2 de novembre de 2007 

Seguiment

 

 

 

Concurs de selecció per a formalitzar tres contractes, en règim laboral d'obra o servei determinats,  per a desenvolupar tasques al Servei Lingüístic de la Universitat de Lleida. (Resolució de 18 de setembre de 2007)

Data de publicació

19 de setembre de 2007

Termini de presentació

  1 d'octubre de 2007

Seguiment

 Procés selectiu per a proveir, mitjançant el sistema de promoció interna, l'ingrés a l'escala de Gestió de la Universitat de Lleida (Resolució de 20 d'agost de 2007)

Concocatòria DOGC

Data de publicació

14 de setembre de 2007

Termini de presentació

 4 d'octubre de 2007

Seguiment

 

 

 Concus de selecció per formalitzar 1 contracte en règim laboral d'obra o serveis determinats.

Annex 1 (bases de la convocatòria)  

Annex 2 (Perfil de la  plaça)

Annex 4 (Temari)

Data de publicació

15 de juny de 2007

Termini de presentació

 25  de juny de 2007

Seguiment

 

 


Concus de selecció per formalitzar 3 contractes en règim laboral d'obra o serveis determinats.

Annex 1 (bases de la convocatòria)  

Annex 2 (Perfil de les places)

Annex 4 (Temari)

Data de publicació

15 de juny de 2007

Termini de presentació

 25  de juny de 2007

Seguiment

 

 

 

Concus de selecció per cobrir places de personal laboral en règim de contracte laboral indefinit de la Universitat de Lleida. Publicació al DOGC

 

Data de publicació

14 de juny de 2007

Termini de presentació

 4 de juliol de 2007

Seguiment


Concurs de mèrits per a contractar cinc tècnics de suport en la modalidad de Tècnics d'Infrastructures Científico-Tecnològiques  

Bases de la convocatòria perfils de les places (Annexos I i II)

Data de publicació

13 de juny de 2007

Termini de presentació

23 de juny de 2007

SeguimentConcurs de selecció per cobrir 17 places de personal laboral en règim de contracte laboral indefinit de la Universitat de Lleida.

Bases de la convocatòria (Annex I)

Dades de les places (Annex II)

Data de publicació

23 de març de 2007

Termini de presentació

12 d'abril de 2007

Seguiment


Convocatòria de procés selectiu, mitjançant el sistema de promoció interna, per a l'ingrés a l'escala administrativa

Data de publicació

22 de març de 2007

Termini de presentació

11 d'abril de 2007

SeguimentAnunci del Rector per cobrir la plaça de Tècnic especialista de laboratori del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Data de publicació

18 de gener de 2007

Termini de presentació

26 de gener de 2007

Seguiment

 

Concurs de selecció per cobrir una plaça de Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals

Data de publicació

10 de gener de 2007

Termini de presentació

30 de gener de 2007

Seguiment

 

Resolució de 22 de desembre de 2005, per al qual es convoca un procés selectiu per a l'ingrés a l'escala auxiliar administrativa (grup D) pel sistema de concurs-oposició

Data de publicació

23 de gener de 2006

Termini de presentació

12 de febrer de 2006

Seguiment

 

 

   Darrera modificació: