Beques de col·laboració de caràcter específic

 Descarregar pdf

 

Beques convocades per al curs 2018-2019:

 
Unitat convocant
Convocatòria
Termini i Documents

Escola Politècnica Superior

Jornada MERCATEC

Convocatòria

Data termini: 24 d'abril de 2019

Sol·licitud

Declaració responsable

Per presentar a través del Registre electrònic:

Formulari electrònic

Declaració responsable

Instruccions instància a través registre electrònic

Resolució

Qualitat i Planificació Docent

Qualitat-Enq2S

 

Convocatòria

Publicada a l'e-tauler

Resolució

Publicada a l'e-tauler

Data termini: 18 d'abril de 2019

Sol·licitud

Declaració responsable

Per presentar a través del Registre electrònic:

Formulari electrònic

Declaració responsable

Instruccions instància a través registre electrònic

Informació i Orientació Universitària

Fira UdL Treball_ Campus Cappont i ETSEA

Convocatòria

Data termini: 5 d'abril de 2019

Sol·licitud

Declaració responsable

Per presentar a través del Registre electrònic:

Formulari electrònic

Declaració responsable

Instruccions instància a través registre electrònic

Resolució

 

Informació i Orientació Universitària

Fira UdL Treball_ Campus Igualada

Convocatòria

Data termini: 5 d'abril de 2019

Sol·licitud

Declaració responsable

Per presentar a través del Registre electrònic:

Formulari electrònic

Declaració responsable

Instruccions instància a través registre electrònic

Resolució

Qualitat i Planificació Docent

MASTER2S

Convocatòria

Publicada a l'e-tauler

Resolució

Publicada a l'e-tauler

Ampliació del termini fins al 25 de març de 2019

Sol·licitud

Declaració responsable

Per presentar a través del Registre electrònic:

Formulari electrònic

Declaració responsable

Instruccions instància a través registre electrònic

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Saló Futura 2019

Convocatòria

Data termini: 14 de març de 2019

Sol·licitud

Declaració responsable

Per presentar a través del Registre electrònic:

Formulari electrònic

Instruccions instància a través registre electrònic

Resolució

Informació i Orientació Universitària

IOU-PIOU_FDETbis

 Convocatòria

Data termini:  1 de març de 2019

Sol·licitud

Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Per presentar a través del Registre electrònic:

Formulari electrònic

Instruccions instància a través registre electrònic

Resolució

Informació i Orientació Universitària

IOU-PIOU_EPS_CampusIgualada2018-2019

Convocatòria

Data termini: 22 de febrer de 2019 a les 13 hores

Sol·licitud

Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Per presentar a través del Registre electrònic:

Formulari electrònic

Instruccions instància a través registre electrònic

Resolució

Informació i Orientació Universitària

IOU-PIOU_FDET_2018-2019

Convocatòria

Data termini: 20 de febrer de 2019

Sol·licitud

Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Per presentar a través del Registre electrònic:

Formulari electrònic

Instruccions instància a través registre electrònic

Resolució

Departament d'Anglès i Lingüística

DAL_Consorci

Convocatòria

Data termini: 20 de febrer de 2019

Sol·licitud

Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Per presentar a través del Registre electrònic:

Formulari electrònic

Instruccions instància a través registre electrònic

Resolució

 

Unitat d'Arxiu i Gestió de Documents

SAGD_FLL_2018

Convocatòria

Data termini: 18 de febrer de 2019

Sol·licitud

Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Per presentar a través del Registre electrònic:

Formulari electrònic

Instruccions instància a través registre electrònic

Resolució

Informació i Orientació Universitària

Programa d'activitats de transició de secundària a la UdL (IOU-PIOU2018-2019_V)

 

Convocatòria

Resolució FIF

Resolució EPS Campus Igualada

Resolució FLL

Resolució IOU

Data termini: 6 de febrer de 2019

Sol·licitud

Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Per presentar a través del Registre electrònic:

Formulari electrònic

Instruccions instància a través registre electrònic

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Jornada de Campus Oberts

Convocatòria

Data termini: 24 de gener de 2019

Ampliació del termini fins a l'1 de febrer de 2019

Sol·licitud JCO
Sol·licitud JCO

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Correcció d'errades

 

Facultat de Lletres

Suport difusió

Convocatòria

Data termini: 21 de gener de 2019

Sol·licitud

Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Escola Politècnica Superior

Jornada de Campus Oberts

Convocatòria

Data termini: 21 de gener de 2019

Sol·licitud JCO
Sol·licitud JCO

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

 

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Suport Personal-Econometria

 
Convocatòria

Data termini: 18 de gener de 2019

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Jornada de Campus Oberts

Convocatòria

Data termini: 17 de gener de 2019

Sol·licitud JCO
Sol·licitud JCO

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Facultat de Lletres

Jornada de Campus Oberts

Convocatòria

Data termini: 17 de gener de 2019

Sol·licitud JCO
Sol·licitud JCO

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

 

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Jornada de Campus Oberts

Convocatòria

Data termini: 17 de gener de 2019

Ampliació del termini fins al 22 de gener de 2019

Sol·licitud JCO
Sol·licitud JCO

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Facultat de Medicina i Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Jornada de Campus Oberts

Convocatòria

Data termini: 17 de gener de 2019

Ampliació del termini fins al 22 de gener de 2019

Sol·licitud JCO
Sol·licitud JCO

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Facultat de Dret, Economia i Turisme

FDET_CoopA_2019

Convocatòria

Data termini: 11 de gener de 2019

Ampliació del termini fins al 16 de gener de 2019

Sol·licitud

Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Unitat d'Arxiu i Gestió de Documents

SAGD_FMED_2018_2

Convocatòria

Data termini: 11 de gener de 2019

Sol·licitud

Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

 

Informació i Orientació Universitària

Programa d'activitats de transició de secundària a la UdL (IOU_PIOU2018-2019)

Convocatòria

Resolució_EPS

Resolució FDET

Resolució FIF

Resolució FEPTS

Resolució FMED

Resolució ETSEA

Resolució FLL

Resolució IOU

Data termini: 8 de gener de 2019

Ampliació del termini fins a l'11 de gener de 2019

Sol·licitud

Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Per presentar a través del Registre electrònic:

Formulari electrònic

Instruccions instància a través registre electrònic

 

Facultat de Medicina

Suport programa millora Pràctiques Clíniques del Grau de Medicina

 

Convocatòria

Data termini: 14 de desembre de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Qualitat i Planificació Docent

QUALITAT-SUPORT1S

Convocatòria

publicada a l'e-tauler

Data termini: 12 de desembre de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

publicada a l'e-tauler

Unitat d'Arxiu i Gestió de Documents

SAGD_FLL_2018

Convocatòria

Data termini: 26 novembre de 2018

Termini ampliat fins al 5 de desembre de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Unitat d'Arxiu i Gestió de Documents

SAGD_FMED_2018

Convocatòria

Data termini: 26 novembre de 2018

Termini ampliat fins al 5 de desembre de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Suport Personal-English for Business_V2

Convocatòria

Data termini: 12 novembre de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Màster MScSEE_Forestry

Convocatòria

Termini ampliat fins al 9 de novembre de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Qualitat i Planificació Docent

QUALITAT-MASTER1S

Convocatòria

Data termini: 7 novembre de 2018

Termini ampliat fins al 13 de novembre de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Publicada a l'e-tauler

 

Qualitat i Planificació Docent

QUALITAT-ENQ1S

Convocatòria

Data termini: 7 novembre de 2018

Termini ampliat fins al 13 de novembre de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Correcció d'errades

(publicada a l'e-tauler)

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

MEpS_1819

Convocatòria

Data termini: 5 novembre de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

 

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

MIRS_1819

Convocatòria

Data termini: 5 novembre de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Suport Màsters Oficials

Convocatòria

Data termini: 31 d'octubre de 2018

Termini ampliat fins al 2 de novembre de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Relacions Internacionals

Convocatòria

Data termini: Amplicat fins al 31 d'octubre de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Suport Personal

Convocatòria  

Data termini: Amplicat fins al 25 d'octubre de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Escola Politècnica Superior

Promoció Ensenyaments

Convocatòria

Data termini: 25 d'octubre de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

 

Biblioteca i Documentació

Campus Igualada - Tarda

Convocatòria

Data termini: 23 d'octubre de 2018

Termini ampliat fins al 8 de novembre de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Biblioteca i Documentació

Campus Igualada - Matí

Convocatòria

Data termini: 23 d'octubre de 2018

Termini ampliat fins al 8 de novembre de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Suport Personal-English for Business

Convocatòria

Data termini: 18 d'octubre de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Aula Mercats Financers

Convocatòria

Data termini: 18 d'octubre de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Suport Màster GIIA

Convocatòria

Data termini: 18 d'octubre de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia (Igualada)

Laboratori d'Habilitats i Aules de Demostració

Convocatòria

Data termini: 8 d'octubre de 2018

Termini ampliat fins al 17 d'octubre de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

SP_01

Convocatòria

Data termini: 5 d'octubre de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Qualitat i Planificació Docent

Qualitat-web

Convocatòria

publicada a l'e-tauler

Data termini: 5 d'octubre de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Sant Miquel

Convocatòria

Data termini: 20 de setembre de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Suport Personal

Convocatòria

Data termini: 17 de setembre de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Facultat de Lletres

Suport Lingüístic

Convocatòria

Data termini: 10 de setembre de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Departament d'Anglès i Lingüística

Suport en traduccions

 Convocatòria

Data termini: 7 de setembre de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

 

Departament d'Anglès i Lingüística

Suport dinamització d'activitats

 Convocatòria

Data termini: 7 de setembre de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Escola Politècnica Superior

Suport Personal 01

Convocatòria

Data termini: 6 de setembre de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

 

Facultat de Lletres

Suport Personal 02

Convocatòria

Data termini: 5 de setembre de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

 

Facultat de Lletres

Suport Personal 01

Convocatòria

Data termini: 5 de setembre de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Facultat de Medicina

Suport Laboratori Pràctiques

Convocatòria

Data termini: 4 de setembre de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Suport personal 03

 Convocatòria

Data termini:4 de setembre de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

 
 

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Suport personal 02

 Convocatòria

Data termini:4 de setembre de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

 

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Suport personal 01

 Convocatòria

Data termini:4 de setembre de 2018

Termini prorrogat: 26 de setembre de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

 

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Jornada d'Acollida

Convocatòria

Data termini: 31 de juliol de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Assessorament i informació per a la matrícula

Convocatòria

Data termini: 22 de juny de 2018

Sol·licitud

Sol·licitud

Resolució

Escola de Doctorat

Convocatòria

Data termini: 18 de juny de 2018

S'ha ampliat fins al 25 de juny de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Escola Politècnica Superior

Assessorament i informació per a la matrícula

 
Convocatòria

Data termini: 18 de juny de 2018

Sol·licitud

Sol·licitud

Resolució

Relacions Internacionals

Suport estudiantat mobilitat

Convocatòria

Data termini: 15 de juny de 2018

Sol·licitud (.odt)
Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Assessorament i informació per a la matrícula

Convocatòria

Data termini: 15 de juny de 2018

Sol·licitud

Sol·licitud

Resolució

 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Assessorament i informació per a la matrícula

 
 Convocatòria

Data termini: 14 de juny de 2018

S'ha ampliat fins al 21 de juny de 2018

Sol·licitud

Sol·licitud

Resolució

Institut de Ciències de l'Educació

Suport al Campus Jove Itinera

Convocatòria

Data termini: 11 de juny de 2018

Sol·licitud

Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració responsable

Resolució

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia - Campus Igualada

Assessorament i informació per a la matrícula

Convocatòria

Data termini: 4 de juny de 2018

S'ha ampliat fins al 18 de juny de 2018

Sol·licitud

Sol·licitud

Resolució

Campus Ciències de la Salut

(Facultat de Medicina i Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia)

Assessorament i informació per a la matrícula

 Convocatòria

Data termini: 4 de juny de 2018

Sol·licitud

Sol·licitud

Resolució

 

Facultat de Lletres

Assessorament i informació per a la matrícula

Convocatòria

Data termini: 4 de juny de 2018

s'ha ampliat fins al 18 de juny de 2018

Sol·licitud

Sol·licitud

Resolució

 

   Darrera modificació: