Matèria Transversal

 Descarregar pdf
  enrera
 

 

 

Relació de les activitats de matèria transversal del 2n semestre que s'han incorporat o s'han adaptat a la modalitat no presencial amb motiu de la suspensió de l'activitat acadèmica presencial per la pandèmia del COVID-19

 

Oferta Matèria Transversal virtual - (CG 28/04/20) 

Oferta Matèria Transversal- Bàsica -1r i 2n semestre (CG 25/04, 23/10/19) i (18/02 i 28/04/20)  

Oferta Matèria Transversal- Estratègica -1r i 2n semestre (CG 25/04, 25/07/19 i 18/02/20)  
Oferta Matèria Transversal- Universitat d'Estiu (CG 18/02/20)
 • Segons el DECRET 152/2019, de 3 de juliol (DOGC 7911, del 5 de juliol), pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per al curs 2019-2020, el preu del crèdit és de 39,53€

 
 
Oferta Matèria Transversal- Bàsica -1r i 2n semestre (CG 19/06, 18/12/18 i 25/04/19)  
Oferta Matèria Transversal- Estratègica -1r i 2n semestre (CG 19/06, 25/07, 18/12/18 i 25/04/19)  

  Oferta Matèria Transversal- Universitat d'Estiu (CG 28/02/19) 

 • Segons el DECRET 131/2018, de 26 de juny (DOGC 7652, del 28 de juny), pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per al curs 2018-2019, el preu del crèdit és de 39,53€

 
Oferta Matèria Transversal- Bàsica -1r i 2n semestre (CG 15/06 i 25/10/17)  
Oferta Matèria Transversal- Estratègica -1r i 2n semestre (CG 15/06, 25/10/17 i 21/02/18)
Oferta Matèria Transversal- Universitat d'Estiu (CG 21/02/18)
 • Segons el DECRET 88/2017, de 4 de juliol (DOGC 7406, del 6 de juliol), pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per al curs 2017-2018, el preu del crèdit és de 39,53€

 
Oferta Matèria Transversal- Bàsica -1r i 2n semestre (CG 29/06/2016 i 25/04/2017)  
Oferta Matèria Transversal- Estratègica -1r i 2n semestre (CG 29/06/2016)
Oferta Matèria Transversal- Universitat d'Estiu (CG 22/02/2017) 
Oferta Matèria Transversal- Xarxa Vives d'Universitats (CG 15/06/2017)
 • Segons el DECRET 268/2016, de 5 de juliol (DOGC 7157, del 7 de juliol), pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per al curs 2016-2017, el preu del crèdit és de 39,53€
Oferta Matèria Transversal- Bàsica-1r i 2n semestre (CG des del 30/06/2015 al 24/02/2016)  
Oferta Matèria Transversal- Estratègica-1r i 2n semestre (CG 23/07/2015)
Oferta Matèria Transversal- Bàsica -(CG 27/10/2015)
Oferta Matèria Transversal- Universitat d'Estiu (CG 24/02/2016) 
Oferta Matèria Transversal- Xarxa Vives d'Universitats (CG 29/06/2016)

 

 • Segons el DECRET 118/2015, de 23 de juny (DOGC 6900, del 26 de juny), pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per al curs 2015-2016, el preu del crèdit és de 39,53€

 

Oferta Matèria Transversal- Bàsica-1r i 2n semestre (CG 25/07/2014) 
Oferta Matèria Transversal- Estratègica-1r i 2n semestre (CG 29/10/2014)
Oferta Matèria Transversal- Universitat d'Estiu (CG 06/03/2015)
Oferta Matèria Transversal- Xarxa vives d'Universitats (CG 20/05/2015)

 • Segons el DECRET 92/2014, de 17 de juny (DOGC 6647, del 19 de juny), pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per al curs 2014-2015, el preu del crèdit és de 39,53€

Oferta Matèria Transversal- Bàsica-1r i 2n semestre (CG 02/10/2013) 
Oferta Matèria Transversal- Bàsica i Estratègica-2n semestre (CG 29/01 i 28/05/2014)
Oferta Matèria Transversal- Universitat d'Estiu (CG 11/12/2013)
Oferta Matèria Transversal- Xarxa Vives d'Universitats (CG 28/05/2014)

 • Segons el DECRET 192/2013, de 9 de juliol (DOGC 6415, del 11 de juliol), pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per al curs 2013-2014, el preu del crèdit és de 39,53€

Oferta Matèria Transversal- 1r i 2n semestre (CG 27/06/2012)
Oferta Matèria Transversal- 2n semestre (CG 30/01/2013)
Oferta Matèria Transversal- Universitat d'Estiu (CG 24/04/2013)
Oferta Matèria Transversal- Xarxa Vives d'Universitats (CG 26/06/2013)

 • Segons el DECRET 77/2012, de 10 de juliol (DOGC 6169, del 12 de juliol), pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per al curs 2012-2013, el preu del crèdit és de 39,53€

 • Reconeixement de llengües (veure disposició addicional cinquena de la normativa)  
  * Aclariments tècnics
  * Disposició Transitòria de la Normativa  

Oferta Matèria Transversal- 1r i 2n semestre (CG 29/04/2011 i 12/07/2011) 
Oferta Matèria Transversal- Universitat d'Estiu (CG 29/04/2012)

 • Segons el DECRET 365/2011, de 12 de juliol (DOGC 5920, del 14 de juliol), pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per al curs 2011-2012, el preu del crèdit és de 23,72€

 

   Oferta Matèria Transversal- 1r i 2n semestre
 Oferta Matèria Transversal
- Universitat d'Estiu (CG 30/03/2011)

 

   Oferta Matèria Transversal

   Darrera modificació: