Projectes d'Innovació Docent

 Descarregar pdf


PRESENTACIÓ

Una de les finalitats de la Universitat de Lleida és promoure accions que millorin la docència universitària. D’acord amb aquesta finalitat, cada any es convoquen els ajuts destinats a Projectes d’Innovació Docent. Aquests donen la possibilitat als professors de la Universitat de Lleida de rebre ajuts per a promoure i endegar accions innovadores, dins el seu àmbit d’estudis, que permetin una millora de la qualitat docent. Aquesta activitat, no només ha de ser útil per a l’àmbit concret en el que es desenvolupa, sinó que d’ella també poden sorgir idees i mecanismes que permetin una millora de la docència universitària en d’altres camps.

 RESOLUCIÓ

Resolució IX Convocatòria de Projectes d'Innovació Docent (Consell de Govern del dia 27 de juny de 2012)


Bases de la convocatòria
(Aprovat per Consell de Govern de 30 de novembre de 2011)  

 


Documentació per formalitzar les sol·licituds


IMPORTANT: La data límit per presentar tota la informació és el dia 28 de febrer de 2012, no s'acceptarà cap proposta fora d'aquesta data. La documentació ha d'anar adreçada a la Vicerectora de Docència, i s'ha de lliurar a la Unitat de Planificació Docent, prèviament registrada per qualsevol dels Registres de la UdL. També s'ha d'entregar una còpia en format electrònic a la següent adreça: eees@vd.udl.cat.

 


 

 


 

   Darrera modificació: