Planificació Docent

 Descarregar pdf

 

Español English
IMPULS A L'EEES
GRAUS
POP
PLANIFICACIÓ DOCENT
LLIURE ELECCIÓ
MATÈRIA TRANSVERSAL
PROJECTES D'INNOVACIÓ DOCENT
CURSOS DE FORMACIÓ UPD

 

Què fem a PD

Des de Planificació Docent donem suport a la comunitat universitària per tal de dur a terme l'adaptació de la UdL al nou marc d'estudis superiors, l'Espai Europeu d'Educació Superior, d'acord amb la normativa vigent i la política del Vicerectorat de Docència i la UdL.

   Darrera modificació: