Legislació

 Descarregar pdf

 LOU

Avantprojecte de reforma de la LOU (Castellà)

LOU (Castellà).pdf 157.7 KB

LLUC (2003)

LLUC (Català).htm 261.5 KB

 

Real Decret

Estudis universitaris oficials de grau (2005) (Castellà).pdf 138.5 KB

Estudis universitaris oficials de Postgrau (2005) (Castellà).pdf 159.9 KB

   Darrera modificació: