Plans Pilot

 Descarregar pdf

Convocatòria d'ajuts per a les proves Pilot d'adaptació de les titulacions de la UdL

El Vicerectorat de Docència convoca un ajut anual per donar suport a les proves pilot d'adaptació de les titulacions de la Universitat de Lleida a l’Espai Europeu d'Educació Superior.

Un dels grans reptes del sistema universitari català en la present dècada, és la integració de les universitats en l’Espai Europeu d’Educació Superior. L’objectiu de l’EEES és establir criteris i mecanismes per facilitar l’adopció d’un sistema comparable de titulacions universitàries, l'establiment d’objectius comuns i el reforçament de tot allò que calgui per fer les universitats europees més atractives i competitives internacionalment. La gran majoria de països i universitats europees estan reformant els seus sistemes d’educació superior per adaptar-los als requeriments que estableix la declaració de Bolonya i declaracions complementàries.

Des del curs 2004-2005 la Universitat de Lleida participa, des de diferents titulacions, en les proves pilot d’adaptació a l’EEES promogudes per la Generalitat.

Convocatòria - Sol·licitud

La convocatòria s’adreça a totes aquelles titulacions que estan en procés d’adaptació a l’EEES a través d’un Pla Pilot.

Resolució


   Darrera modificació: