Planificació Docent

 Descarregar pdf

 
Planificacions docents Curs 2018-19 (aprovades per Acord núm 155/2018 de CG de 30/06/2018)

Planificacions docents Curs 2017-18 (aprovades per Acord núm 137/2017 de CG de 15/06/2017)
 
Planificacions docents Curs 2016-17 (aprovades per Acord núm 162/2016 de CG de 29/06/2016)
 
Planificacions docents Curs 2015-16 (aprovades per Acord núm 143/2015 de CG de 30/06/15)
 
Planificacions docents Curs 2014-15 (aprovades per Acord núm 112/2014 i 113/2014 de CG de 29/05/14)
 
Planificacions docents Curs 2013-14 (aprovades per Acord núm 141/2013 de CG de  28/05/13 amb esmenes al BOU 151 de 30/06/2013)

Planificacions docents Curs 2012-13 (aprovades per Acord núm. 111/2012  de CG de 30/05/12)

Planificacions docents Curs 2011-12 (aprovades per Acord núm. 69/2011 de CG de 30/03/11)
 
Planificacions docents Curs 2010-11 (aprovades per Acord núm. 202/2010 de CG de 31/07/10)
   Darrera modificació: