Accessibilitat al web de la UdL

 Descarregar Pdf

El web de la Universitat de Lleida està construït per tal de facilitar l'accés universal i s'adapta a les recomanacions del Consorci World Wide Web – W3C, amb la qual cosa s'eliminen les barreres que impedeixen el dret de qualsevol persona d'accedir a la informació i la comunicació.
 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

El web de la Universitat de Lleida empra el gestor de continguts OpenCms. Les plantilles creades són accessibles de nivell AAA, tot i que, com que l'editor emprat pel gestor —el FCKEditor— no genera codi totalment accessible, no podem assegurar que el contingut de les pàgines creades pels editors de la Universitat siguin accessibles a aquest nivell.

Pautes d'accessibilitat seguides en aquest web:

  • S'utilitza codi HTML estàndard.
  • Es posiciona el contingut mitjançant CSS.
  • La mida de la lletra es pot modificar amb les eines del navegador.
  • S'han afegit descripcions alternatives de les imatges i continguts en Flash.
  • S'ha verificat la visualització en diferents navegadors.
  • Les seccions són accessibles amb la tecla de tabulació.
  • El menú principal és accessible amb la combinacio de la tecla Alt + la lletra subratllada del menú.
  • L'accés al contingut de les pàgines és directe (Alt + 1).
  • Els iframes tenen contingut alternatiu.

Per a qualsevol tipus de problema relacionat amb accessibilitat, per a suggeriments o comentaris poseu-vos en contacte amb nosaltres:

Alfred Iniesta Romero
Edifici del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida

ainiesta@acm.udl.cat
+34 973 70 21 46

   Darrera modificació: