Oficina de Relacions Internacionals

 Descarregar Pdf
imagen-favicon-dip-sevilla

L’Oficina de Relacions Internacionals és la unitat de la UdL que gestiona els programes de mobilitat acadèmica, com la mobilitat Erasmus+ i el programa Mobilitat UdL, entre altres. Des de l’ORI es fomenta la mobilitat de la comunitat universitària de la UdL envers altres universitats i es promou l’acolliment i integració a la UdL d’estudiants i personal docent i d’administració procedent d’altres institucions d’arreu del món. Així mateix, l’ORI canalitza les propostes de convenis d’intercanvi sorgides del professorat de la UdL o que arriben des d’altres institucions.

D’altra banda, l'ORI participa en la projecció internacional de la UdL, tant participant en congressos i fires internacionals com mitjançant la gestió de programes concrets, com el Programa d’ajuts per a estudiants de màster procedents de sistemes educatius estrangers. Com a unitat depenent del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, l’ORI també col·labora en la definició de la política internacional de la UdL, recollida en el Pla Operatiu d’Internacionalització.

   Darrera modificació: