Actualitat de l'Institut de Llengües

Exàmens oficials de llengües

Consulteu els terminis de matriculació, les dates d'exàmens, preus...

ANGLÈS

B1 i B2 CertACLES

Multinivell TOEIC

ALEMANY

Goethe-Zertifikat A1, A2 i B1 (examen modular)

FRANCÈS

DELF B1 i DELF B2

ITALIÀ

CELI 2 (B1) i CELI 3 (B2)

XINÈS

Per determinar

 

 

CCSE març/marzo/March

Dijous/jueves/Thursday 28, 17.30 h

Edifici del Rectorat, aula 2.13

Plaça de Víctor Siurana, 1

Aprenc idiomes

Nou portal web per facilitar l'aprenentatge de les terceres llengües als estudiants universitaris.

La Secretaria d’Universitats i Recerca, conjuntament amb les universitats catalanes, posa en marxa un nou portal per facilitar l’aprenentatge de les terceres llengües.

El portal Aprenc idiomes  s’adreça principalment als estudiants universitaris de Catalunya.

Convocatòries d'ajuts de l'IL 2019

- Convocatòries d'ajuts per a la correcció de materials docents en català i en anglès. Curs 2019/20

- Convocatòria d'ajuts per a la revisió lingüística d'articles d'investigació en anglès. 2019

- Convocatòries d'ajuts per a la correcció de tesis doctorals en català i en anglès. 2019

 

Convocatòries CCSE 2019

Convocatorias CCSE 2019

Nou curs de preparació! / ¡Nuevo curso de preparación!

Convocatòries de 2019 dels DELE

Convocatorias de 2019 de los DELE

Ja podeu consultar les convocatòries dels DELE 2019 de l'Instituto Cervantes

La UdL organitza les de / La UdL organiza las de:

febrer/febrero, maig/mayo, octubre, novembre/noviembre