La UdL en xifres

Català | Castellano | English

Carregant el reproductor...

DOCÈNCIA (curs 2016/17)
7 facultats i escoles
3 centres adscrits
29  graus
9 dobles titulacions
3  graus de centres adscrits
33  màsters universitaris
7  màsters universitaris de centres adscrits
12  programes de doctorat
6  programes de doctorat amb menció de excel·lència
55  màsters propis
20 postgraus
17  cursos d'expert universitari
32  cursos d'especialista
129  cursos de formació continuada

ALUMNAT
 Estudiants 2016/17 11.987 5.181 H 6.806 D
 Estudiants en programes oficials 2016/17 10.220 4.429 H  5.791 D
 Estudiants en programes propis 2016/17 1.767 752 H 1.015 D
 Estudiants de grau i cicles 2016/17 8.550 3.663 H  4.887 D
 Estudiants de màster 2016/17 1.071 511 H 560 D
 Estudiants de doctorat 2016/17 599 255 H 344 D

TAXES DE RENDIMENT DOCENT
4'67  anys de durada mitjana dels estudis de grau 2015/16 4'84 H  4'58 D
1'63  anys de durada mitjana dels Estudis de màster 2015/16 1'85 H  1'48 D
83'06%  de rendiment en els graus 2016/17 77'76% H  86'61% D
93'78%  de rendiment el els màsters 2016/17 94'28% H  93'41% D
58'0%  de graduació en els graus 2015/16  -  -
54'0%  de graduació en els graus en el temps previst 2015/16  -  -
75'0%  de graduació en els màsters 2015/16  -  -
69'0%  de graduació en els màsters en el temps previst 2015/16  -  -
91'9%  d'eficiència en els graus 2015/16 89'3% H  93'4% D
97'7%  d'eficiència en els màsters 2015/16 97'3% H  98'0% D
7'3  de satisfacció dels estudiants amb la docència rebuda (1-10) 2016/17  -  -
7'5  de satisfacció dels estudiants amb el professorat (1-10) 2016/17  -  -
83'4%  d'inserció laboral dels graduats 2015/16  -  -

 

ALUMNAT TITULATS
 Totals titulats (grau, cicles, màster i doctorat) 2015/16 2.008 803 H  1.205 D
 Titulats de grau i cicles 2015/16 1.443 551 H  892 D
 Titulats de màster 2015/16 452 197 H  255 D
 Estudiants que fan pràctiques en empreses 2016/17 3.176 976 H 2.200 D
 Tesis llegides (2015/16) 113 55 H 58 D
 
RECERCA (any 2016)
11.331.550  € d'ingressos en recerca  -  -
8.466.199  € de finançament competitiu captat  -  -
2.865.351  € de finançament no competitiu captat  -  -
1.618*  publicacions científiques 748 H 1.111 D
110  grups de recerca consolidats - -
238  becaris de recerca 141 H 97 D
148  investigadors en formació 89 H 59 D
5  instituts i centres de recerca propis - -
4  centres tecnològics i d'innovació  -  -
919*  articles publicats en revistes científiques 625 H  447 D
15  càtedres universitat-empresa - -
*   La suma d'homes i dones és major pel nombre d'autors de cada article.
 
ACTIVITAT INTERNACIONAL (curs 2016/17)
1.305  estudiants de nacionalitat estrangera 509 H  796 D
725  estudiants estrangers de grau 270 H  455 D
125  estudiants estrangers de màster 55 H  70 D
132  estudiants estrangers de doctorat 67 H  65 D
323  estudiants entrants en programes de mobilitat 117 H  206 D
298  estudiants sortints en programes de mobilitat 118 H  180 D
340  convenis amb universitats i altres institucions estrangeres (2017)   -  -
3  convenis internacionals de doble titulació (2017)   -  -
27  estudiants estrangers del programa Study Abroad (curs 2015/16) 5 H  22 D
8  xarxes internacionals amb participació de la UdL (2017)   -  -
 
RECURSOS HUMANS (01/01/2017)
1.087  membres del personal docent i investigador 606 H  481 D
32  personal docent i investigador de nacionalitat estrangera 23 H  9 D
57%  PDI Doctor 63% H 49% D
29%  PDI Funcionari 61% H 39% D
756  personal docent ETC 430 H 326 D
684  investigadors 358 H  326 D
465  professors permanents 285 H 180 D
684  investigadors 358 H  326 D
525  membres del personal d'administració i serveis 146 H  379 D
490,63  personal d'administració i serveis ETC 141,50 H  349,13 D
 
RECURSOS MATERIALS (2017)
117.589  m² de superfície construïda
399.176  volums a les biblioteques
3.257  m² d'instal·lacions esportives
408  places en col·legis majors/residències
83'1  milions d'€ de pressupost
 
RÀNQUINGS UNIVERSITARIS
QS World University Rankings by subject 2017:
  • Food Science and Technology: lloc 40 de 300 ranquejades mundialment.
  • Agricultural Sciences: posició 101-150 de 500 ranquejades mundialment.
  • Veterinary Sciencies: posició 101-150 de 200 ranquejades mundialment.

National Taiwan University Ranking 2017:

  • Agriculture: 296
  • Agriculture Sciences: 89
Segona universitat més influent del món en Ciència i Tecnologia dels Aliments segons l'Informe de Thomson Reuters  sobre l'estat de la innovació al 2015 en base a les publicacions a Web of Science.
Segona universitat de l'Estat pel que fa al percentatge d'excel·lència en lideratge de la seua producció científica, segons l'informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD) 2014.
Primera universitat de l'Estat en lideratge d'excel·lència investigadora en l'àrea d'agricultura i ciències biològiques, segons l'anàlisi ICONO (observatori espanyol de la I+D+i ) de la FECYT, 2016.
Quarta universitat de l'Estat en productivitat i impacte de les publicacions científiques en ciències agrícoles segons el National Taiwan University Ranking (NTU Ranking) de 2014.
Tercera universitat de l'Estat en docència i sexta en recerca segons l'U-Ranking 2017.
Primera universitat de l'Estat pel que fa als estudis d'empresarials i economia segons el primer rànquing mundial d’universitats de la Comissió Europea (U-Multirank 2014).
   Darrera modificació: