Programa d'Orientació i Inserció Laboral

El principal objectiu d'aquest programa és el de fomentar i impulsar l'ocupabilitat de l'estudiantat i de les persones titulades de la Universitat de Lleida. La UdL forma part de la XARXA UNIVERSITÀRIA PER A L'OCUPACIÓ -www.ocupaciouniversitaria.gencat.cat- que té com a objectiu l'impuls i millora de l'ocupabilitat de l'estudiantat, dels graduats i graduades de les universitats catalanes.

 

El programa ofereix diferents serveis:

 

 
Aquestes activitats es realitzen en el marc del conveni subscrit entre el Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i les universitats catalanes per l’impuls a la inserció i la millora de l’ocupabilitat dels joves estudiants i graduats universitaris. El conveni subvenciona aquestes activitats mitjançant fons provinents del Servei d’Ocupació de Catalunya, el Servei Públic d’Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu, que cobreixen la totalitat de les despeses.