Registre

 Descarregar Pdf

Registre General de la Universitat de Lleida

Edifici del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida
973 70 20 10

Horari:
 

Del 6 al 24 d'agost romandrà TANCAT.

De l'1 de juny al 15 de setembre de 2018 l'horari serà de 9:00 a 14:00h

 

 


Sistemes d'accés i de comunicació: tots els previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Registre Auxiliar / Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Av. de l'Alcalde Rovira Roure, 44
E-25006 Lleida
973 70 24 43

Horari:
 

Del 16 al 20 de juliol  i del 3 al 31 d'agost romandrà TANCAT.

De l'1 de juny al 15 de setembre de 2018 l'horari serà de 9:30 a 14:00h.

 
 

Registre Auxiliar / Escola Politècnica Superior

Escola Politècnica Superior
C. de Jaume II, 69
E-25001 Lleida
973 70 27 05

Horari:
 

De l'1 al 31 d'agost romandrà TANCAT.

De l'1 de juny al 15 de setembre de 2018 l'horari serà de 9:30 a 14:00h.

 

 

Registre Auxiliar / ETSEA

 
ETSEA
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
E-25198 Lleida
973 70 28 02
973 70 25 13

Horari:
 

Del 6 al 24 d'agost romandrà TANCAT.

De l'1 de juny al 15 de setembre de 2018 l'horari serà de 9:30 a 14:00h.


 

Registre Auxiliar / Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4
25001 Lleida
973 70 65 01

Horari:
 

De l'1 al 31 d'agost romandrà TANCAT.

De l'1 de juny al 15 de setembre de 2018 l'horari serà de 9:30 a 14:00h.


 

Registre Auxiliar / Facultat de Dret, Economia i Turisme

Facultat de Dret i Economia
C. de Jaume II, 73
E-25001 Lleida
973 70 33 52

Horari:
 

Del 6 al 24 d'agost romandrà TANCAT.

De l'1 de juny al 15 de setembre de 2018 l'horari serà de 9:30 a 14:00h.

Registre Auxiliar / Facultat de Lletres

Facultat de Lletres
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida
973 70 31 67

Horari:

 

De l'1 al 31 d'agost romandrà TANCAT.

De l'1 de juny al 15 de setembre de 2018 l'horari serà de 9:30 a 14:00h.

Registre Auxiliar / Facultat de Medicina

Facultat de Medicina
C. de Montserrat Roig, 2
E-25008 Lleida
973 70 24 23

Horari:
 

Del 6 al 24 d'agost romandrà TANCAT.

De l'1 de juny al 15 de setembre de 2018 l'horari serà de 9:30 a 14:00h.

 

Registre Auxiliar / ICE-Centre de Formació Contínua

ICE-Centre de Formació Contínua
C. de Jaume II, 71
E-25001 Lleida
973 70 33 82

Horari:

De l'1 al 31 d'agost romandrà TANCAT.

De l'1 de juny al 15 de setembre de 2018 l'horari serà de 9:30 a 14:00h.

 

Registre Auxiliar / Campus de Cappont

Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
E-25001 Lleida
973 00 35 98

Horari:

Del 30 de juliol al 31 d'agost romandrà TANCAT.

De l'1 de juny al 15 de setembre de 2018 l'horari serà de 9:00 a 12:00h.

 

 

 
 

Registre Electrònic de la universitat de Lleida

Registre Electrònic de la Universitat de Lleida
Secretaria General
sg@sg.udl.cat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida
Tel. +34 973 70 23 52
Fax +34 973 70 20 99 .

Sistemes d'accés i de comunicació: tots els previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; i a l’article 24 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, de accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
   Darrera modificació: