Registre

 Descarregar Pdf

Registre General de la Universitat de Lleida

Edifici del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida
973 70 20 10


Horari:
Del 22 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019 romandrà TANCAT.
Del 17 al 21 de desembre de 2018 i del 7 a l'11 de gener de 2019 l'horari serà de 9:00 a 14:00h.

 

 


Sistemes d'accés i de comunicació: tots els previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Registre Auxiliar / Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Av. de l'Alcalde Rovira Roure, 44
E-25006 Lleida
973 70 24 43
 
Horari:
Del 22 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019 romandrà TANCAT.
Del 17 al 21 de desembre de 2018 i del 7 a l'11 de gener de 2019 l'horari serà de 9:30 a 14:00h.
 

Registre Auxiliar / Escola Politècnica Superior

Escola Politècnica Superior
C. de Jaume II, 69
E-25001 Lleida
973 70 27 05

Horari:
Del 22 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019 romandrà TANCAT.
Del 17 al 21 de desembre de 2018 i del 7 a l'11 de gener de 2019 l'horari serà de 9:30 a 14:00h.
 

 

Registre Auxiliar / ETSEA

 
ETSEA
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
E-25198 Lleida
973 70 28 02
973 70 25 13

Horari:
Del 22 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019 romandrà TANCAT.
Del 17 al 21 de desembre de 2018 i del 7 a l'11 de gener de 2019 l'horari serà de 9:30 a 14:00h.
 
 
 

Registre Auxiliar / Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4
25001 Lleida
973 70 23 01

Horari:
Del 22 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019 romandrà TANCAT.
Del 17 al 21 de desembre de 2018 i del 7 a l'11 de gener de 2019 l'horari serà de 9:30 a 14:00h.
 
 

 

Registre Auxiliar / Facultat de Dret, Economia i Turisme

Facultat de Dret, Economia i Turisme
C. de Jaume II, 73
E-25001 Lleida
973 70 33 52

Horari:
Del 22 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019 romandrà TANCAT.
Del 17 al 21 de desembre de 2018 i del 7 a l'11 de gener de 2019 l'horari serà de 9:30 a 14:00h.
 
 

Registre Auxiliar / Facultat de Lletres

Facultat de Lletres
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida
973 70 31 67

Horari:
Del 22 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019 romandrà TANCAT.
Del 17 al 21 de desembre de 2018 i del 7 a l'11 de gener de 2019 l'horari serà de 9:30 a 14:00h.
 

 

Registre Auxiliar / Facultat de Medicina

Facultat de Medicina
C. de Montserrat Roig, 2
E-25008 Lleida
973 70 24 23

Horari:
Del 22 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019 romandrà TANCAT.
Del 17 al 21 de desembre de 2018 i del 7 a l'11 de gener de 2019 l'horari serà de 9:30 a 14:00h.
 
 

 

Registre Auxiliar / Centre de Formació Contínua

Oficina Auxiliar de Regisre ICE-CFC
C. de Jaume II, 71
E-25001 Lleida
973 70 33 82

Horari:
Del 22 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019 romandrà TANCAT.
Del 17 al 21 de desembre de 2018 i del 7 a l'11 de gener de 2019 l'horari serà de 9:30 a 14:00h.
 

 

 

Registre Auxiliar / Campus de Cappont

Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
E-25001 Lleida
973 00 35 98

Horari:
Del 22 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019 romandrà TANCAT.
Del 17 al 21 de desembre de 2018 i del 7 a l'11 de gener de 2019 l'horari serà de 9:00 a 13:00h.
 
 
 

Registre Auxiliar / Campus d'Igualada

Campus Universitari d'Igualada
Av. Pla de la Massa, 8
E-08700 Igualada
93 803 53 00

Horari:
Del 22 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019 romandrà TANCAT.
Del 17 al 21 de desembre de 2018 i del 7 a l'11 de gener de 2019 l'horari serà de 9:30 a 14:00h.
 

Registre Electrònic de la Universitat de Lleida

Registre Electrònic de la Universitat de Lleida
Secretaria General
sg@sg.udl.cat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida
Tel. +34 973 70 23 52
Fax +34 973 70 20 99 .

Sistemes d'accés i de comunicació: tots els previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; i a l’article 24 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, de accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
   Darrera modificació: