Doctorat "honoris causa"

 Descarregar Pdf

El doctorat honoris causa és la màxima distinció que concedeix la universitat a una persona en reconeixement de la seua trajectòria científica i universitària i, en general, d'uns valors que de forma manifesta s'identifiquen amb la institució. Els doctors i doctores honoris causa són persones de gran rellevància que, per la seua especial vinculació a la universitat, per la seua aportació al progrés, la ciència i la cultura, o simplement per la seua integritat personal, ocupen llocs preferents en la vida de cada universitat.

La Universitat de Lleida ha investit fins ara 44 doctors i doctores honoris causa. La proposta dels investits sorgeix normalment dels departaments de la Universitat, que volen destacar els mèrits científics o humanístics de les personalitats que sobresurten en les seues àrees de treball i de recerca.

Honoris Causa UdL

Doctors i Doctores Honoris Causa per la UdL

1998

1999

2001

2002

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

   Darrera modificació: