LOCALITZACIÓ

Ubicació dels Campus
Universitat de Lleida

Els quatre campus de la UdL, Cappont, Rectorat, ETSEA i Ciències de la Salut, agrupen els centres universitaris -Escoles i Facultats- que imparteixen els ensenyaments d’una o més àrees. La UdL té set centres propis i tres d'adscrits.

El model d'implantació de la Universitat de Lleida és el d'una universitat de campus dispersos dins de la ciutat, que van des del campus de l'ETSEA a un extrem fins al campus universitari de Cappont, a l'altre, passant pel campus de Ciències de la Salut i l'edifici del Rectorat.

CAPPONT

Facultat de Dret, Economia i Turisme
Escola Politècnica Superior
Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
CREA

CIÈNCIES DE LA SALUT

Facultat de Medicina
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

RECTORAT

Facultat de Lletres
Serveis Generals
Registre General

IGUALADA

Campus Universitari d'Igualada-UdL

ETSEA

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

ALTRES CENTRES

EU de Relacions Laborals
INEFC - Lleida
Campus d'Igualada
EUT Ostelea
CES Next